In memoriam: Marija Barėnienė (1922 01 01 – 2020 06 15)

Marija Barėnienė
Marija Barėnienė

Su giliu liūdesiu pranešame žinią, kad 2020 m.  birželio 15 d. Londone (Didžioji Britanija) mirė Marija Barėnienė, dailininkė ir mokytoja, mecenatė, aktyvi skautė, rašytojo Kazimiero Barėno žmona, draugė, bendramintė ir bendradarbė, ilgametė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bičiulė.

Marija gimė 1922 m. sausio 1 d. Kaune, 1947 m. ji atvyko į Didžiąją Britaniją, pradėjo dirbti Mančesteryje. Čia susipažino su rašytoju Kazimieru Barėnu, ištekėjo už jo. 1957 m. šeima persikėlė gyventi į Londoną.

M. Barėnienė visada buvo aktyvi lietuvių bendruomenės narė: dalyvavo skautų veikloje, savo namuose įsteigė lituanistinę mokyklą, rašė mokymosi programas, lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos vadovėlius. Didžiausia jos aistra buvo dailė. Baigusi tapybos kursus ji daugiausia tapė draugų, kolegų, Lietuvos istorinių asmenybių portretus, tėviškės peizažus.

Rašytojo Kazimiero Barėno žmona, bendražygė ir bendramintė, puoselėjo jo kūrybą, o po vyro mirties rūpinosi jos išsaugojimu. Kai Marijai Barėnienei buvo įteikiamas Lietuvių skaučių seserijos ordinas „Už nuopelnus“, viešai buvo ištartas ir toks sakinys: „Už kiekvieno gero vyro rasi gerą moterį“. K. Barėnas – neeilinė lietuvių  diasporos  asmenybė, rašytojas, penkių novelių knygų ir keturių romanų autorius, leidėjas ir redaktorius. Šeimą visą bendrą gyvenimą siejo meilė ir pagarba vienas kitam. Visi Barėnus pažinojusieji žavėjosi jų stipriu ryšiu, gražiu bendravimu, bendrais darbais. Kazimieras savo mylimą žmoną vadino didžiąja savo darbų talkininke.

Savo prisiminimuose Marija Barėnienė rašė: „Mūsų gyvenimas buvo ir yra paprastas. Kazimieras paprastas, natūraliai geras, teisingas žmogus. Jis mane mylėjo ir rūpinosi manim, ir aš jį mylėjau ir rūpinausi juo. Gyvenom paprastai, nesišvaistėm, gal ir nemokėjom švaistytis. Aplinka, kurioje gyvenome, buvo svetima, nebuvo tikra. Svetimšaliai, ir viskas. Jeigu nieko nesakai, tai gerai, o jei tik prasižioji, tai ir po 60 metų žino, kad svetimas… Svetimam krašte geriausias darbas ten, kur visai nereikia kalbėti…”

Kazimieras ir Marija Barėnai  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai patikėjo rūpintis ir išsaugoti ateities kartoms didelę ir vertingą virš 3 tūkst. egzempliorių knygų kolekciją bei archyvą, kuriame, be kitų lietuvių išeivijos Didžiojoje Britanijoje veiklą liudijančių dokumentų, saugoma virš 7 tūkstančių laiškų, kuriuos rašė beveik 800 autorių.

K. Barėno archyvas – vienas didžiausių išeivijos asmeninių archyvų. „Tai vientisas ir pilnas asmens archyvas, kuris buvo kaupiamas labai atsakingai ir saugotojus pasiekė neišskaidytas. Ši aplinkybė įgalina teigti, kad K. Barėno archyvas išties išsamiai ir ne paviršutiniškai atspindi asmens gyvenimą, jo veiklą, ryšius su tautiečiais emigracijoje bei istorinę visos veiklos aplinką. Fondo vientisumą ir autentiškumą sustiprina faktas, kad į jį pateko ir K. Barėno žmonos lietuvių išeivijos dailininkės, aktyvios skautės Marijos Barėnienės veiklos dokumentai“(pagal dr. K. Ūsaitės ir K. Raškausko tekstus).

2007 m. Marijos ir Kazimiero Barėnų sumanymu paskatinti jauną gabų prozininką kartu su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka buvo įsteigta Kazimiero Barėno literatūros premija, nuo 2008 m. teikta 10 kartų.

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius dėl Marijos Barėnienės mirties ir liūdime kartu

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenė

Šv. Mišios birželio 17 d. 18 val. Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.