Gairės kultūros kelių kūrėjams KULTŪROS KELIAI

Vaizdas be pavadinimo

2019 m. Lietuvos kultūros ministerija įgyvendino kultūros keliams vystyti skirtą renginių ciklą, kuriame savo patirtimi dalijosi kultūros kelių praktikai iš Norvegijos, Danijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos. Šio EEE finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto  „Kultūros keliai regioniniam vystymui“ rezultatas –  gairės, kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje skirtas praktinis vadovas, kuriame atsispindi pranešimų ir praktinių užsiėmimų temos.

„Kelias, kuriuo keliaujama, visų pirma, yra santykis. Jis sujungia infrastruktūrą, kultūros paveldą, potyrius, žmones, istoriją, kultūrą ir jų tarpusavio sąveikas.  Kultūros kelias – kultūros, švietimo, kultūros paveldo ir turistinio bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama sukurti ir populiarinti vieną ar kelis su istoriniu keliu, kultūros koncepcija, išskirtinės svarbos asmenybe ar reiškiniu susijusius turizmo maršrutus, reikšmingus puoselėjant europinių vertybių supratimą ir pagarbą joms”, – rašoma kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje skirtame praktiniame vadove, kuriame rasime įžvalgas apie kultūros kelių svarbą, krypties plėtojimą, istorijos pasakojimą, aplinkos tyrinėjimą, vertės kūrimo būdus, nuosavybės jausmo kultūros keliui žadinimą.