Aną, 1944-ųjų m. vasarą prisimenant

„Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“

Šių metų literatūrinių kelionių sezoną pradėjome birželio 13 dieną. Pagal projektą „Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“ leidomės į literatūrinę kelionę „Aną, 1944-ųjų m. vasarą“ po Vabalninko kraštą. Tai buvo viena didžiausių grupių, dalyvavusių literatūrinėje kelionėje, net 41! Džiaugiamės, kad mūsų organizuojamos kelionės tampa vis populiaresnės, o grįžtantys iš jų – nestokoja padėkos žodžių.

Kelionę pradėjusi kelionės vadovė – bibliotekos vyr. bibliotekininkė Liuda Prunskienė pasakojo, kokia ta vasara buvo 1944-aisiais. To meto laikraščiai rašė, kad ji buvo šilta, graži, vėliau kiek vėjuota… Iki liepos mėnesio Biržuose virė įprastas gyvenimas. Važiuodami prisiminėme poetą, rašytoją, dramaturgą, literatūros profesorių Vincą Mykolaitį – Putiną, jo sąsajas su Biržų rajonu bei gyvenimą Gaižiūnuose aną, 1944-ųjų vasarą. Aplankėme jo žmonos Emilijos Mykolaitienės kapą. Kelionės metu klausėmės ne tik kelionės gidės pasakojimų, bet ir jos deklamuojamų eilėraščių.

Nuvykus į gimtąją Balio Sruogos gimtinę (Baibokų k.), mus pasitiko Birutė Sruogaitė, kuri ir aprodė sodybą, papasakojo apie rašytojo Balio Sruogos gyvenimą. Daug sužinojome apie jį, jo linksmą ir savitą humorą. Sodyba šiuo metu yra prižiūrima Balio Sruogos giminaičių.

Galutinis kelionės taškas buvo rašytojo, partizano Mamerto Indriliūno tėviškė, Gataučių kaime. Čia mus pasitiko dabartiniai sodybos šeimininkai Aušra Armakavičiūtė ir Valdas Vižinis. Esame Jiems be galo dėkingi už labai įdomius pasakojimus apie Indriliūnų šeimos gyvenimo vingius – tragišką brolių Jono ir Mamerto likimą, jų motinos Uršulės ir sesers Akvilės ištrėmimą.

Literatūrinės kelionės maršrutą sudėliojo vyr. bibliotekininkė Liuda Prunskienė, kuri ir buvo šios ekskursijos gidė.

Dėkojame Biržų rajono savivaldybei, remiančiai tęstinį projektą „Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“, kelionės dalyviai galėjo keliauti nemokamai.

Susitikime kitose kelionėse! Sekite naujienas mūsų bibliotekos Facebook paskyroje, bibliotekos internetinėje svetainėje birzai.rvb.lt, vietinėje spaudoje.

Daugiau informacijos apie bibliotekos organizuojamas keliones: www.birzai.rvb.lt/lt/krastotyra/literaturines-keliones

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija