Lankytojų aptarnavimo pasikeitimai nuo gegužės 25 d.

Vaizdas be pavadinimo

Nuo gegužės 25 d. knygos ir leidiniai išduodami iš bibliotekos Centrinių rūmų abonemento, Didžiosios, Kraštotyros ir informacinių leidinių skaityklų atvirųjų fondų (išskyrus Periodikos ir Menų skaityklų), Vaikų literatūros skyriaus, Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondo. 

Tik dėvintys kaukes ir apsaugines pirštines lankytojai galės rinktis knygas išvardintuose atviruose fonduose.

Atnaujinamos naudojimosi kompiuterine įranga, skenavimo, kopijavimo paslaugos.  

Apsilankymo metu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp bibliotekos lankytojų ir ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui.

Prašome bendradarbiauti, vykdyti bibliotekos darbuotojų prašymus, dėvėti apsaugines kaukes, naudotis prie įėjimo esančiu dezinfekciniu rankų skysčiu ir vienkartinėmis pirštinėmis.