Kviečiame susipažinti su knygnešystės istorija

Juozo Tumo–Vaižganto ir knygnešių muziejus

Kasmet gegužės 7-ąją minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, kuri  liudija apie mūsų tautos kovą už savąjį raštą, primena mums apie unikalų knygnešių žygį, jų begalinį ryžtą skleisti lietuvišką žodį.

Su knygnešystės  istorija galite susipažinti Panevėžio rajono viešosios bibliotekos Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejuje, kuris  įsikūręs vaizdingose Krekenavos apylinkėse, Ustronės vienkiemyje esančios sodybos klėtyje. Čia 19 a. buvo Garšvių knygnešių bendrovės susibūrimų vieta, buvo slepiama draudžiama spauda.

Ekspozicija įkurta 1987–1991 metais. Svirnas susijęs ir su rašytojo, švietėjo Juozo Tumo-Vaižganto gyvenimu ir veikla, jam 1902–1905 metais klebonaujant Vadaktėliuose. Jo atminimui įkurta ekspozicija. 

Muziejuje veikia šios edukacinės programos:

Knygnešio pasakojimai
Pristatomas spaudos draudimo laikotarpis (1864–1904). Susipažįstama su Panevėžio krašto knygnešiais, Garšvių knygnešių draugija. Susitinkama su „knygnešiu“, kuris pasakoja apie knygų slėpimo ypatumus. Vyksta teatralizuota viktorina „Atspėk, kas knygnešio maiše“. Mokomasi to laikotarpio dainų, žaidimų. Trukmė – 1 val.

Vaižgantas – linų ir kanapių dievas
Pristatoma J. Tumo-Vaižganto asmenybė, švietėjiška, kūrybinė veikla. akcentuojant jo gyvenimo (1902–1905) laikotarpį, kunigaujant Vadaktėlių bažnyčioje, dalyvaujant draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo veikloje. Aiškinama slapyvardžio kilmė, siejant su lietuvių tautosaka ir tradicijomis. Mokomasi senovinių lietuviškų dainų, šokių, žaidimų. Susipažįstama su senųjų augalų vaistinėmis ir maistinėmis savybėmis, juos ragaujant. Trukmė – 1 val.

Daugiau informacijos rasite čia

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija