Knygų išdavimo tvarka (atnaujinta)

Vaizdas be pavadinimo

Informuojame, kad paskelbus karantino sušvelninimą biblioteka nuo balandžio 27 d. pradeda išdavinėti knygas. Knygos išduodamos tik iš anksto jas užsisakius, atsiėmimo laiko suderinti nereikia, tačiau atvykti privalote per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo.

KNYGŲ UŽSAKYMAS

Knygas (ne daugiau kaip 10 vnt.) galima užsakyti:
Iš centrinių rūmų bibliotekos el. kataloge, telefonu (8 45) 46 54 97 ir el. paštu abonementas@pavb.lt. Jas atsiimti reikia per 3 dienas.
Iš Vaikų literatūros skyriaus telefonu (8 45) 43 56 77 el. paštu vaikai@pavb.lt.

KNYGŲ IŠDAVIMAS

Užsakytos knygos išduodamos:
Centriniuose rūmuose (Respublikos g. 14) darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.
Vaikų literatūros skyriuje (Aukštaičių g. 4) darbo dienomis nuo 11 val. iki 18 val.

Knygų rezervacija bibliotekos el. kataloge galioja tris dienas, po to knygos vėl grąžinamos į fondą.

Knygos išduodamos laikinuose išdavimo punktuose bibliotekos padalinių fojė prie pagrindinio įėjimo. Vienu metu į biblioteką įleidžiami 1–2 žmonės.

Skaitytojai aptarnaujami išlaikant saugius atstumus (2 m., 10 kv.m plotas vienam lankytojui). Prašome bendradarbiauti ir klausyti nurodymų: kantriai laukti specialiai suformuotose eilėse ar prie pažymėtų linijų, klausyti ir vykdyti bibliotekos darbuotojų prašymus, dėvėti apsaugines kaukes, naudotis prie įėjimo esančiu dezinfekciniu rankų skysčiu ir vienkartinėmis pirštinėmis.

Lankytojai, atsisakę laikytis nustatytų saugos taisyklių, aptarnaujami nebus.

KNYGŲ GRĄŽINIMAS

Knygas grąžinti galima be eilės, pasinaudojant knygų grąžinimo dėže (Respublikos g. 14); Vaikų literatūros skyriuje (Aukštaičių g. 4) grąžinamos knygos dedamos tam paskirtoje vietoje ant stalo (lentynos).

Grąžinamos knygos, kaip ir prieš tai, yra saugomos 4 paras specialioje karantino patalpoje ir tik po to išduodamos skaitytojams.

Pastaba. Grąžintos knygos sistemoje atžymimos pasibaigus jų karantinavimo laikotarpiui (po 4 dienų).

KITOS PASLAUGOS

Kitos bibliotekos paslaugos (skaityklos, mokymai, edukacijos, renginiai) ir toliau nebus teikiamos iki kito karantino sušvelninimo, apie kurį informuosime atskirai.

Jei turite klausimų, skambinkite tel. (8 45) 46 54 97.

Primename, kad bibliotekoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“) ir taip pat asmenims jaučiantiems bet kokius kvėpavimo takų infekcijos simptomus (pakilusi temperatūra, sloga, kosulys, dusulys, gerklės skausmas, čiaudėjimas, ašarojimas ir kt.).