Bibliotekos projektai puoselėja kultūros vertybes

Vaizdas be pavadinimo

Kultūros diena, balandžio 15-oji, Lietuvoje minima jau keturioliktą kartą ir tądien šalyje keliama Taikos vėliava. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka turi tradiciją iškelti savo vėliavą vykstant renginiams. Nors karantino metu vėliava prie bibliotekos pastato neplevėsuoja, tačiau įstaigos darbuotojai intensyviai dirba, rengdamiesi įgyvendinti daugybę projektų, puoselėjančių kultūros vertybes.

Trumpai supažindiname su projektais, su jų įvairove, kur kiekvienas lankytojas gali rasti jį dominančias temas, užsiėmimus, realizuoti savo pomėgius. Projektinė veikla puikiai atskleidžia Bitės bibliotekos viziją – tai modernus bibliotekų veiklos inovacijų centras regione, suteikiantis patrauklią aplinką ir lygias galimybes mokytis, kurti, atrasti.

Tęstiniu projektu ,,Maža žemėlapyje, didi pasaulyje” biblioteka siekia išryškinti Lietuvą garsinančių Panevėžio regiono menininkų kūrybą, per novatorišką formą ieškoti skirtingų meno šakų sintezės ir bendradarbiavimo. Projekte numatomi trys pagrindiniai, tarpusavyje derantys ar net susiliejantys renginių ciklai: literatūros, dailės ir muzikos, ir vienas didelis jungtinis renginys, apimantis daug skirtingų meno šakų ir veiklų, aktyviai įtraukiantis kūrėjus ir bendruomenės narius.

Projektas ,,Literatūros ir kino dienos bibliotekoje XI” supažindins Panevėžio regiono gyventojus su Valstybės kultūros ir meno premijomis (nacionalinė ir vyriausybės) apdovanotų menininkų kūrybą. Jų kūrybos vakarai bus rengiami Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose.  Vasaros metu kiekvieną ketvirtadienį Bitės bibliotekoje bus organizuojamos meninių ir dokumentinių filmų peržiūros su diskusijomis apie įvairių meno sričių Valstybės kultūros ir meno premijų laureatus.

,,Pasakojimo meistrystė Lietuvos bibliotekų auditorijoms” – projektas, skirtas Panevėžio regiono bibliotekininkų profesiniam  tobulėjimui pasakojimo meistrystės (storytelling) srityje. Projekto partneriai – profesionalūs pasakotojai iš Legendų muziejaus (Švedija) ir Jelgavos viešosios bibliotekos (Latvija). Vyks kūrybinės dirbtuvės su Latvijos ir Švedijos profesionaliais pasakotojais, bus parengtos  trys unikalios pasakojimo ekskursijos, vėliau sukurta pavyzdinė mokomoji medžiaga. 

Projektas ,,Biblioteka arčiau tavęs” suteiks galimybę bibliotekoms patraukliai ištransliuoti informaciją.  Numatoma sukurti mobiliąją aplikaciją, sujungsiančią vienuolika Panevėžio ir Utenos regione veikiančių bibliotekų į virtualų bibliotekų ir vartotojų tinklą.

Didelis dėmesys Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje skiriamas istorinei atminčiai puoselėti. Nuo 1998 m. rengiamos mokslines konferencijos, skirtos dokumentinio kultūros paveldo tyrinėjimams, bendro pobūdžio teorinėms ir praktinėms problemoms, aktualioms tarptautiniu mastu, spręsti ir aktualizuoti. Lietuvos Respublikos Seimas, pripažindamas, kad Lietuvos žydai yra neatskiriama mūsų visuomenės dalis dar nuo XIV amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų, paskelbė 2020 metus Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Todėl biblioteka su projekto organizaciniu partneriu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu šiais metais surengs ,,XXI tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti”, kurioje bus pristatomi žydų paveldo tyrinėjimai Lietuvoje ir užsienyje.

Projektas ,,Momentai ir monumentai: senųjų spaudinių lobyno ir rašytojos  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinės aplinkos atradimo scenarijai naujoje bibliotekos ekspozicijoje” atvers visuomenei Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos senųjų spaudinių lobyną ir įprasmins rašytojos, visuomenės veikėjos, pirmosios Steigiamojo Seimo pirmininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimą inovatyvioje ekspozicijoje, sukuriant patrauklų interaktyvų edukacinį turinį naujoms lankytojų grupėms pritraukti. Numatoma įrengti inovatyvią ekspoziciją, atspindinčią dvi temas: bibliotekoje saugomų senųjų spaudinių lobyną ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinę aplinką.

,,XIII konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti. Nepriklausomybės atkūrimui – 30”. Tai – gyvosios istorijos konferencija, kasmet rengiama Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti. Partneris – Panevėžio kraštotyros muziejus.

Projektas „Jubiliejai po Melpomenės ženklu“ – tai  Panevėžio dramos teatro įkūrimo 80-mečio bei teatro kūrėjų:  Vaclovo Blėdžio (1920–1999), Alberto Stepankos (1920–1998), Vyganto Kosmausko (1960–2001) jubiliejinių sukakčių paminėjimas, surengiant šias sukaktis pažyminčius renginius, kurie skatins suprasti šių asmenybių reikšmę mūsų dienų gyvenimui bei prisiminti teatro istoriją.

Bibliotekos darbuotojai parengė kelis projektus jaunimui, skatinančius saviraišką, kūrybiškumo ugdymą, socialinių įgūdžių stiprinimą.

 ,,Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna „Nevėžis“ – aštuntus metus vykstantis, vienas stipriausių Panevėžio regiono kuriantį jaunimą telkiančių projektų. Per minimus metus projekte dalyvavo daugiau nei 500 moksleivių, apie 30 proc. jų – kelerius metus iš eilės. Idėja visiems sudaryti galimybes išbandyti kūrybines galias yra novatoriška, gilias visuomenės problemas sprendžianti meniniu ugdymu.

IX Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas ,,Mano senas drauge…“, skirtas Elenai Mezginaitei atminti. Vienas esminių festivalio leitmotyvų –priminimas apie vieną iškiliausių Aukštaitijos regiono poečių. Projekto dalyviams – jauniesiems dainų autoriams ir atlikėjams suteikiama galimybė pasidalinti savo kūryba, pateikti individualią poezijos muzikinę interpretaciją plačiajai auditorijai.

,,Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas” – projektas, siekiantis padėti socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui ugdytis kompetencijas reikalingas ateities darbo rinkai, padedančias lengviau integruotis į gyvenamąją aplinką ir bendraamžių grupes, skatinantis įvairių pažiūrų, subkultūrų ir socialinės padėties Panevėžio miesto jaunimo savirealizacijos galimybes, suteikiantis erdvę burtis prasmingam laisvalaikiui bibliotekoje.

Projektas ,,Naujųjų medijų laboratorija: 2020” įvairių meninių, kūrybinių veiklų pagalba mokys jaunimą kūrybiško mąstymo, komandinio darbo, gilins supratimą apie meną, technologijas ir ryšį tarp jų. Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių yra paneigti vis dar klestintį stereotipą, kad menai ir technologijos yra nesuderinami tarpusavyje.

,,Hario Poterio naktis bibliotekoje” – kūrybiškumo, skaitymo skatinimo projektas, kurio didžiąją dalį veiklų sudarys kūrybiniai, edukaciniai užsiėmimai jaunimui. Šis tradicija tapęs ir nemažo susidomėjimo tarp vaikų ir jaunimo sulaukęs renginys skatina jaunimo saviraišką, darbo komandoje įgūdžius, meninius gebėjimus, išbandant save įvairiose meninėse, reakcijos ir žinių rungtyse.

Projektas ,,Šiaurės šalių vaikų knygos potvynis” supažindins vaikus, jaunimą ir specialistus su klasikine ir šiuolaikine Šiaurės ir Baltijos šalių vaikų literatūra. 2020 m. trys Baltijos šalys: Estija, Latvija ir Lietuva (tik Panevėžys) eksponuos žinomos islandų rašytojos ir iliustratorės Kristín Ragna Gunnarsdóttir sukurtą parodą, kuri sukurta taip, kad kiekvienas svečias aktyviai dalyvautų siūlomuose nuotykiuose. Bendradarbiaujant su partneriais bus parengti kūrybinių dirbtuvių ciklai vaikams, jų tėvams ir jaunimui, mokymai mokytojams, atminties institucijų specialistams.

Projekto ,,Žalia – pati saugiausia spalva” tikslas – užtikrinti aplinkosaugos temų sklaidą vaikams, didinti užimtumą prasminga veikla, pasiūlant vaikams kokybiškas kūrybiškumą per skaitymą ugdančias paslaugas. Vaikai susipažins su aplinkosaugos veiklomis, objektais, prisidės  prie miesto erdvių gražinimo.

Projektas ,,Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3” sudarys galimybę Bitės bibliotekos darbuotojams, atsakingiems už mokymų suaugusiems vartotojams organizavimą, mokymų programų ir edukacijų rengėjams bei vykdytojams kelti kvalifikaciją pažangiose Europos viešosiose bibliotekose bei mokymų centruose ir teikti bibliotekoje įvairesnių paslaugų, skirtų suaugusiųjų švietimui.