Balandžio mėnesio sukaktuvininkai

Jurgis Tilvytis-Žalvarnis, Algirdas Neveravičius, Vytautas Vilkončius
Iš kairės: Jurgis Tilvytis-Žalvarnis, Algirdas Neveravičius, Vytautas Vilkončius. Nuotr. iš portalo „Panevėžio kraštas virtualiai“

Kviečiame prisiminti ir plačiau pasidomėti balandžio mėnesį gimusiais žymiais kraštiečiais. Portale „Panevėžio kraštas virtualiai“ rasite ne tik naudingą informaciją, faktus, bet ir įdomias istorijas, jautrius žmonių atsiminimus.

Visus balandžio mėnesio jubiliejus rasite čia.

Balandžio 20 d. minėjome kunigo, poeto, švietėjo, redaktoriaus Jurgio Tilvyčio-Žalvarnio 140-ąsias gimimo metines. Jis žinomas ir kaip ateitininkų, blaivininkų himnų autorius. Gyvenimo faktus, pasiekimus, šeimos ir draugų atsiminimus apie šią asmenybę rasite „Panevėžio kraštas virtualiai“ parengtame straipsnyje.

Balandžio 24 d. ilgamečiui Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bičiuliui, gydytojui, kolekcininkui ir bibliofilui Algirdui Neveravičiui – 95. A. Neveravičius buvo ne tik geras specialistas, puikus savo darbo žinovas, bet ir didžiulis eruditas, knygos ir meno puoselėtojas, Panevėžio bibliofilų, Kolekcininkų klubų narys. Jis vienintelis šalyje surinko visus pašto ženklus, išleistus Lietuvoje nuo 1918 metų. Daugiau įdomių faktų ir nuotraukų rasite straipsnyje.

Balandžio 26 d. pedagogui, choro dirigentui Vytautui Vilkončiui – 90. Jo vadovaujami kolektyvai dalyvavo dainų šventėse, festivaliuose, koncertavo ne tik Panevėžyje, bet ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Daugiau informacijos apie šį garsų žmogų, prisiminimų iš jo mokinių ir artimųjų lūpų čia.

Daugiau sukakčių ir jubiliejinių datų rasite portale „Panevėžio kraštas virtualiai“.