Stovyklos „Pažinkime vieni kitus“ padėka

Stovykla

Smagiai, nekasdieniškai, turiningai – taip savo laiką vasario 18 d. Pasvalio atvirame jaunimo centre leido stovyklos „Pažinkime vieni kitus“ vaikai bei jų vadovai Gintaras Kazilionis ir Laura Misiukonienė. Atsisveikindami vadovai įteikė Padėką centro vyriausiajai specialistei Akvilei Angelienei. Padėkota už puikias sąlygas centre rengti renginius ir centro lankytojams organizuojamus užsiėmimus. Nemokamai rezervuoti vietas centre renginiams ir užsiėmimams jaunimui galima tel. 8 622 38289, e.paštu akvile.angeliene@psvb.lt.

Vasario 18 d. vykusioje stovyklos „Pažinkime vieni kitus“ dienoje centre surengta „Gintarinės amatinės“ paskaita apie Baltijos jūros gintaro savybes, o po jos – gintarinio amuleto dirbtuvės vaikams.   Pasvalio atvirame jaunimo centro ir „Mono arba stereo“ erdvės darbuotojos stovyklautojams pravedė humoristinį protmūšį apie mergaites ir berniukus ir surengė susitikimą su pasvaliečiu dailininku bei muzikantu Jure Baliūnu. Jurė vaikus mokino groti gitara bei pristatė savo paveikslų parodą „Šukuosenų pasaulyje“, kur plačiau papasakojo apie tai, kaip gimsta jo paveikslai.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos informacija