Pirmajam „Tėvynės sargo“ redaktoriui, kunigui Felicijonui Leliui – 150

Lelis

Prisiminkime kunigą Felicijoną Lelį – iškilų kovotoją dėl lietuviškos spaudos, kurio vardas įrašytas Knygnešių sienelėje Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune tarp šimto labiausiai nusipelniusių Lietuvai knygnešių. Daugiau skaitykite portale „Panevėžio kraštas virtualiai“

Nuotraukoje – kunigas, lietuviškos spaudos bendradarbis, knygnešys, daraktorius Felicijonas Lelis. XX a. 3 deš. pab. – 4 deš. pr. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9-1431