Anglų kalbos kursams pasibaigus

Anglų kalbos kursams pasibaigus

Zarasų viešojoje bibliotekoje užbaigtas anglų kalbos mokymų kursas pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Anglų kabos kursai“, kurią rėmė Zarasų rajono savivaldybė. Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas Zarasų rajono gyventojams mokytis anglų kalbos. Tai tęstinis projektas. Mokymai vyko 30 kontaktinių valandų, mokėsi 11 dalyvių.

Šį kartą numatyti anglų kalbos mokymai buvo organizuoti žmonėms pageidaujantiems mokytis „Emelentary“ anglų kalbos lygio. „Elementary“ lygis, tai antroji kalbos mokėjimo pakopa, leidžianti žmogui laisviau naudoti anglų kalbą, formuoti sakinius, suprasti pašnekovą, atsakyti į klausimus, rašyti paprastus tekstus.

Mokymų dalyviai mokėsi tinkamai naudoti gramatines struktūras, palaikyti pokalbį kasdieninėmis temomis – kelionių patirtis, socialiniai tinklai, laisvalaikis, kultūriniai renginiai, labiau praplėtė savo žodyną. Atliekami testai ir klausymo pratimai prisidėjo lavinant bendravimo įgūdžius, lengviau suprasti anglakalbių kalbos ypatumus. Anglų kalbos kursus vedė anglų kalbos mokytojas Ugnius Meškas. Pasibaigus kursams mokymų dalyviai nusiteikę mokytis aukštesnio anglų kalbos lygio.

Stanislova Bikulčiūtė,
Zarasų viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė