Kalėdinis sveikinimas

Vaizdas be pavadinimo

An tėvelio dvaro povas povinėjo, leliu kalėda, kalėda.
Povas povinėjo, plunksneles barstė, leliu kalėda, kalėda.

                            (Iš lietuvių liaudies dainos)                                                

Tegu stebuklingos Šv. Kalėdos ir ateinantys Naujieji metai būna pilni gėrio, dosnūs išminties ir stiprybės!

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vardu Jus sveikina
direktorė Jurgita Bugailiškienė