Išleisti Mamerto Indriliūno „Raštai“

Išleisti Mamerto Indriliūno „Raštai“

Baigėsi projekto (jo vadovė – vyresn. bibliotekininkė Liuda Prunskienė) „Atmintis mūzos ir ginklo broliams“ veiklos. Projekto metu sukurtas trumpas edukacinis filmukas „Bronių Krivicką prisimenant“, jį galite rasti šioje nuorodoje: https://www.birzai.rvb.lt/lt/krastotyra .

Lapkričio 16 d. Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko poeto, partizano Broniaus Krivicko 100-ųjų gimimo metinių minėjimas „Turim būt tvirti lyg plienas…“

Paskutinis šio projekto akcentas – ką tik išleista Mamerto Indriliūno „Raštų“ knyga, kurioje – atsiminimai, straipsniai, laiškai, nuotraukos – viskas, kas leis plačiau ir įdėmiau pažinti šį mūsų krašto iškilų žmogų.

Knygos sudarytojas – mūsų kraštietis, literatūrologas Virginijus Gasiliūnas. Knygos viršelio dailininkas – Audrius Naujokaitis, jau prieš septynetą metų iškeliavęs Anapilin. Jis iliustracijas parengė dar 1993 metais abiejų neperskiriamų draugų – Broniaus Krivicko ir Mamerto Indriliūno „Raštams“.

Šios knygos pristatymas vyks ateinančių metų sausio 31 dieną Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyksiančioje konferencijoje „Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“.

Pagal tęstinį to paties pavadinimo projektą minėsime Mamerto Indriliūno 100-asias gimimo metines, gilinsimės į rašytojų, rezistencijos dalyvių gyvenimą bei kūrybą.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija