Dvikalbiai K. Donelaičio „Metai“ – nuostabi Kaliningrado srities istorijos ir meno muziejaus dovana bibliotekai

Norime pasidžiaugti sulaukę ypatingos kalėdinės dovanos – įspūdingos knygos, kurioje rašytojo kun. Kristijono Donelaičio poema „Metai“ publikuojama lietuvių ir rusų kalbomis.

Kartu tai ir unikalus dailės kūrinių rinkinys, kuriame virš šimto menininkų pristato savo darbus, dedikuotus lietuvių literatūros pradininkui. Šią knygą Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių proga išleido Kaliningrado srities istorijos ir meno muziejus. Dėkojame muziejaus direktoriui, idėjos autoriui ir koordinatoriui Sergejui Jakimovui bei vyriausiajai mokslo darbuotojai, menotyrininkei, vienai iš knygos sudarytojų Valentinai Pokladovai už nuostabią dovaną.

Leidinyje taip pat yra kompaktinės plokštelės su lietuviškai ir rusiškai įgarsinta poema. Lietuvišką versiją skaito Rolandas Kazlas, rusišką – Viktoras Popovas.

Poemoje „Metai“ vaizduojamas Mažosios Lietuvos – Rytų Prūsijos lietuvių valstiečių gyvenimas. Joje K. Donelaitis sukūrė tautos gyvenimo visumą, ryškiai atvaizduodamas kaimo buities, papročių, žmonių paveikslus, sugretindamas juos su lyriniais gamtos ir kraštovaizdžių virsmais. Kūrinyje nevengiama humoro, hiperbolizavimo, satyros.

„Metuose“ K. Donelaitis įtvirtino tautos moralines vertybes, kėlė žmonių lygybės idėją, aukštino darbštumą, teisingumą, pamaldumą, žadino tautinę savimonę, niekino didžiausias ydas: tingėjimą, bedievystę, laisvamaniškumą. Poemai būdinga krikščioniška pasaulėjauta, didaktika, sodri, skambi kalba.

1977 m. UNESCO sprendimu „Metai“ buvo įtraukti į Europos literatūros šedevrų sąrašą. K. Donelaičio poema žavėjosi garsūs poetai Justinas Marcinkevičius, Adomas Mickevičius, Johannas Wolfgangas Goethe.

Greitu metu šį leidinį galėsite skaityti ir klausyti mūsų bibliotekoje.