Audronei Berezauskienei įteikta Kultūros ministerijos premija

2019 metų Kultūros ministerijos premijos

Premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose apdovanota Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė.

2018 m. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka sėkmingai užbaigė 2016 m. pradėtą ilgalaikį mokslinį projektą „Biobibliografinio žodyno „Anykščių kraštotyrininkai“ rengimas ir leidyba“, kurio vadovė ir iniciatorė buvo Audronė Berezauskienė. Išleistas dvitomis leidinys: „Anykščių kraštotyrininkai: biobibliografinis žodynas. Pirmoji dalis. Biografijos“ (V., 2016. 308 p.) ir „Anykščių kraštotyrininkai: biobibliografinis žodynas: Antroji dalis: Bibliografinė medžiaga (1889–2017)“ (V., 2018. 472 p.). Tai analogo Lietuvoje neturintis biobibliografinis žodynas, kuris yra ne tik informatyvus, išsamus, bet ir moksliškai patikimas kraštotyrininkų sąvadas.

Audronė Berezauskienė aktyviai dalyvavo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rengiamose mokslinėse konferencijose, kuriose pristatė Anykščių bibliotekoje saugomą dokumentinį kultūros paveldą. 2018 m. konferencijoje „Egodokumentika Aukštaitijos knygos kultūros kontekste“ ji skaitė pranešimą „Nepriklausomos Lietuvos tema Halinos Didžiulytės-Mošinskienės laiškuose rašytojams anykštėnams“, kuris buvo publikuotas mokslo darbų rinkinyje „Bibliotheca Lituana V“. 2019 m. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltijos šalių diasporos kultūrinė raiška 1944–2018 metais: dokumentinis paveldas“, skirtoje Pasaulio lietuvių metams, Audronė Berezauskienė skaitė pranešimą „Profesoriaus Juozo Meškausko asmeninė biblioteka“.

2019 m. Audronė Berezauskienė tapo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos įsteigtos nominacijos „Ad astra“, skirtos įvertinti išskirtinius Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojus, informuoti visuomenę apie kūrybiškai ir inovatyviai dirbančių bibliotekininkų išskirtinę veiklą, laureate.

Daugiau apie laureatus skaitykite Lietuvos kultūros ministerijos puslapyje.