Zarasuose vyko Utenos regiono kultūros tarybos posėdis

Utenos regiono kultūros tarybos posėdis

Zarasuose posėdžiavo Utenos regiono kultūros taryba. Posėdžiui buvo pasirinkta Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokymų salė. Svarstytos pirmojo šaukimo projektinės paraiškos. Bendra regiono kvota 2020 m. – 314.290 Eur, iš kurios pirmuoju etapu bus paskirstyta 65 proc., antruoju – 35 proc. (antro šaukimo datos: 2020 m. sausio 31 d. – vasario 28 d.).

Tolygi kultūrinė raida – siekis užtikrinti kokybiškas kultūrines paslaugas Lietuvos regionų gyventojams. Įgyvendindama Tolygios kultūrinės raidos programą Lietuvos kultūros taryba vietos (regiono) kultūros projektų finansavimo klausimus sprendžia pasitelkusi dešimties Lietuvos regionų kultūros tarybas. Kiekviena iš jų pagal pasirinktus prioritetus vertina, kokie kultūros projektai labiausiai reikalingi regiono gyventojams.

Utenos regiono prioritetai: kultūrinė edukacija (etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimas; gyventojų meninis ugdymas ir saviraiška; sociokultūrinės veiklos; pilietiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas), kultūrinių inovacijų partnerystė (kūrybinės įvairovės užtikrinimas; profesionalaus ir mėgėjų meno jungtys; tarptautinis bendradarbiavimas; kultūros keliai; regiono tapatumas; kultūrinės ir kūrybinės industrijos), kūrybinės patirtys (profesionalaus meno sklaida; menininkų rezidencijos; daugiakultūrinis dialogas; kultūros specialistų kompetencijų tobulinimas).
Daugiau informacijos ieškokite www.ltkt.lt.

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija