Viešnagė Lietuvos kultūros sostinėje

Kupiškio viešosios bibliotekos projektas „Diagnozė: poetas"

Kupiškio viešosios bibliotekos projektas „Diagnozė: poetas“, skirtas kupiškėno Valdemaro Kukulo kūrybos sklaidai, toliau keliauja po Lietuvą – lapkričio 5 d. pristatytas 2019 metų Kultūros sostinėje – Rokiškyje.

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, kur ir vyko renginys, gyvena įkurtuvių nuotaikomis – oficialus atidarymas vyks lapkričio 12 d.: renovuotas senasis pastatas ir šalia jo pastatytas šiuolaikiškas priestatas, viskas dar kvepia dažais, išpakuojami ir statomi nauji baldai. Direktorės pavaduoja Daiva Vilkickienė, ypač džiaugėsi, tik ką gautomis, labai estetiškomis ir patogiomis salės kėdėmis. Ji ir pradėjo renginį, prisimindama V. Kukulo apsilankymus Rokiškyje, bičiulystę su kraštiete poete Elena Mezginaite.

Kupiškio kultūros centro Jaunimo teatro studija (režisierė Vilija Morkūnaitė) V. Kukulo poezijos pristatymui „Eilėraščio teatras“ panaudojo įvairias meninės raiškos priemones – muziką, teatrą, šokį. Tai jau septintasis ir visur labai šiltai sutiktas jaunųjų kupiškėnų pasirodymas.

Projekto vadovė Lina Matiukaitė pristatė čia pat salėje eksponuojamą mobilią parodą „Diagnozė – poetas“ ir pašnekesiui kvietė V. Kukulo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Genovaitę Vilčinskienę, auklėtoją Pulcheriją Jasaitienę, režisierę V. Morkūnaitę. G. Vilčinskienė prisiminė pirmuosius, tuomet dar šeštos klasės mokinio, poetinius bandymus ir labai spartų kūrybinį augimą – aštuntokas V. Kukulas jau tapo respublikinio jaunųjų filologų konkurso laureatu. Maloniai nustebino susirinkusius – mintinai paskaičiusi keletą savo auklėtinio mokyklos laikų eilėraščių, parodžiusi jaunojo poeto eilėraščių sąsiuvinius, prirašytus dailiu raštu ir primargintus mokytojos pastabomis. P. Jasaitienė pasakojo, kad Valdas, gyvendamas mokyklos bendrabutyje, dažnai nusižengdavo tuo metu egzistavusiomis taisyklėmis – ilgai vakarais rašydavo, skaitydavo ar kitais darbai užsiimdavo, kartais ir mokykloje nepasirodydavo, visai nelankė kūno kultūros pamokų. Bet buvo ne pagal savo amžių apsiskaitęs, labai teisingas, talentingas jaunuolis, mielai pagelbėdavo auklėtojai – rengė mokyklos sienlaikraštį, sueiliavo ir dailia, kaligrafiška rašysena parašė abiturientų testamentą, dalyvavo mokyklos renginiuose, turėjo labai gražų balsą. Abi mokytojos su poetu bendravo ir vėliau, o susitikę kalbėdavo įvairiomis temomis – ir apie literatūrą, ir apie politiką. Renginio dalyviai pamatė V. Kukulą, išgirdo jo balsą – deja, tik iš vaizdo ir garso įrašų: poetas kalbėjo apie kupiškėnų mentalitetą, paskaitė porą savo eilėraščių.

Dar kovo mėnesį prasidėjusį projektą „Diagnozė: poetas“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, užbaigsime lapkričio 28 d., pakviesdami į „Liūdną vakarą“, kurio metu V. Kukulo poeziją skaitys aktorė Ligita Kondrotaitė.

Lina Matiukaitė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja

Nuotraukos L. Matiukaitės ir D. Vilkickienės