Samprotaukime su A. Jokubaičio knyga „Politinis idiotas. Apie neišvengiamą politikos kvailybę“

Politinis idiotas

Kiekviena nauja karta yra priversta iš naujo klausti, kokie prieštaravimai būdingi jos laikmečiui ir politikai? Kur slypi dabartinę Lietuvos visuomenę griaunančios jėgos, galinčios atmesti tai, kas svarbu dabarčiai?

Lietuvos piliečiai bando suprasti politiką nemąstydami apie žmogaus prigimtį. Tris dešimtmečius po komunizmo brukamas naivus ir primityvus žmogaus supratimas. Kaip įmanoma sukurti gerą visuomenę be gero žmogaus? Neatsakius į šį klausimą, gausinamas idiotizmas“.

Šiuo mąstytojo teiginiu pristatome ir rekomenduojame paskaityti intelektualią, aštrią filosofo, politikos mokslininko profesoriaus Alvydo Jokubaičio knygą „Politinis idiotas. Apie neišvengiamą politikos kvailybę“. (Vilnius: „Tyto alba“, 2019 m.). Viršelio dizainas – Astos Puikienės.

Alvydas Jokubaitis – Vilniaus universiteto Senato ir Mokslo komiteto narys, „Politologijos“ redakcinės kolegijos narys, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Tarybos narys, aštuonių knygų autorius. 2002 m. ir 2017 m. išrinktas geriausiu TSPMI dėstytoju. Moksliniai interesai – politinė filosofija.

Rekomenduojama knyga  – originalus politinės filosofijos veikalas, aktualinantis rusų rašytojo Fiodoro Dostojevskio kūrybą, atveriančią daug įspūdingų tikėjimo žmogumi puslapių. Centrine knygos figūra ir nuolatiniu skaitytojo pakeleiviu tampa kūrinių „Idiotas“, „Užrašai iš pogrindžio“ ir kitų klasiko tekstų literatūrinis herojus, kaip retas dabarties filosofas išplečiantis politinį žmogaus supratimą. Remdamasis įvairių epochų mąstytojų idėjomis, A. Jokubaitis siūlo netikėtą požiūrio į modernų ar postmodernų pasaulį kryptį.

Autorius kalba apie politinį idiotizmą kaip apie visuotinę tendenciją filosofiniais, politiniais, religiniais ir kultūriniais aspektais, žvelgdamas į šiandienos visuomenę, kuri, anot A. Jokubaičio, yra tapusi idiotizmo ir kvailumo, kylančių iš supaprastinto ir naivaus požiūrio į žmogiškumą, šaltiniu. Knygoje nagrinėjami žmogaus ir visuomenės santykiai, užmiršto „vidinio žmogaus“ problematika, aptariama demokratijos baimė ir modernusis politinis idiotizmas. Politologas psichologiniais faktais siekia atskleisti, kodėl politika yra intrigų, susitarimų, manipuliacijų laukas.

Rekomenduojama mokslininko A. Jokubaičio knyga – itin vertingas skaitinys, siekiant suvokti politikų veiklas. Tai kritika visuomenei ir provokacija kiekvienam iš mūsų, nukreipta tiek į mokslininką, politologą, psichologą, ekonomistą ar kitos srities specialistą; tiek į politiškai angažuotą, politikuojantį ar apolitišką nūdienos skaitytoją.

Knygos ieškokite Didžiojoje skaitykloje.

Parengta pagal:
Filmanavičiūtė, Živilė. Politinis idiotas arba, kas yra žmogus?
Petronis, Augminas. Alvydas Jokubaitis: žmogus nėra daiktas tarp daiktų.
Plikūnė, Dalia.  A. Jokubaitis: remiantis Platonu, šiandien iš valstybės reikėtų išvaryti visus žurnalistus.

Informaciją parengė:
Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Birutė Urbanavičienė
Tel. (8 45) 46 55 65
birute.urbanaviciene@pavb.lt