Rinktinės „Laiškų dialogas“ pristatymas

Žirgulio knygos viršelis
Data:2019-12-04
Laikas:17:15
Vieta:Menų skaitykla
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Kviečiame į knygos „Laiškų dialogas“ pristatymą, kuriame dalyvaus literatūrologė, leidinio sudarytoja dr. Ilona Čiužauskaitė, asociacijos „Slinktys“ pirmininkas Juozas Žitkauskas.

Rinktinėje „Laiškų dialogas“ publikuojami Aleksandro Žirgulio (1909–1986) ir Dominyko Urbo (1908–1996) laiškai, saugomi Lietuvos literatūros ir meno archyve. Dviejų redaktorių ir vertėjų susirašinėjime, trukusiame daugiau nei du dešimtmečius, daugiausia gvildenami vertimo ir redagavimo klausimai.

A. Žirgulys 1946–1970 m. dirbo redaktoriumi „Vagos“ leidykloje. Vertė iš latvių ir rusų k. Išvertė A. Upyčio, V. Lacio, J. Jaunsudrabinio, I. Franko, R. Blaumanio, J. Kalninio ir kt. kūrinių. Paskelbė straipsnių stilistikos, vertimo, kalbos kultūros klausimais. Išleido knygų: „Literatūros keliuose“ (1976), „Prie redaktoriaus stalo“ (1979), „Tekstologijos bruožai“ (1989). Parengė spaudai G. Petkevičaitės-Bitės, Lazdynų Pelėdos, Žemaitės, J. Tumo-Vaižganto raštų rinkinius ir kt.

D. Urbas 1932–1934 m. dirbo Kauno miesto muziejuje, 1933–1940 m. – „Sakalo“ leidykloje, mokytojavo. 1937–1942 m. dirbo Kauno Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, 1942–1946 m. – Panevėžio muziejuje, Panevėžio I gimnazijoje bei Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1949–1971 m. – Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje (nuo 1965 m. leidykla „Vaga“). Jis išvertė kelias dešimtis rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių, latvių, žydų rašytojų knygų, paskelbė darbų vertimo, tekstologijos klausimais.

Informuojame, kad renginių metu visuomenės informavimo tikslu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.