Paroda „Niekada nenuleisk sparnų…“ kviečia prisiminti kunigą Petrą Ažubalį (1918–1980)

Portretas
Data:2019-11-14
Laikas:16:00
Vieta:Atrijaus terasa
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Kviečiame į stendinės parodos „Niekada nenuleisk sparnų…“, skirtos išeivijos kunigo Petro Ažubalio (1918–1980) 100-osioms gimimo metinėms paminėti, atidarymą. Tikėjimo žmogus, lietuvybės puoselėtojas, o visų svarbiausia – altruistas. Toks asmuo šįkart atsidurs parodos centre.

P. Ažubalio gyvenimo faktai liudija jo atsidavimą Dievui ir ryžtingumą. Nors kunigo gimtasis kraštas – Biržai, nepalankios istorinės aplinkybės lėmė P. Ažubalio pasitraukimą už Atlanto. Antrojo pasaulinio karo metais kunigas persikėlė gyventi į Liuksemburgą, vėliau į Torontą, kur siekdamas neprarasti artumo Lietuvai ir suvokęs, kad kelio atgal nėra, vienijo užsienio lietuvius.

Kanadoje įkūręs lietuvišką salą, siekė išsaugoti ten gyvenusių lietuvių tautinę tapatybę – atgaivino lietuvišką šeštadieninę mokyklėlę vaikams, įsteigė laikraštį „Tėviškės žiburiai“, skatino jaunimo organizacijų veiklą, įkūrė labdaros organizaciją „Caritas“, padėjo tautiečiams įsitvirtinti Kanadoje, įgyti pilietybę, gauti socialines garantijas. Mississaugoje (mieste Kanados pietryčiuose, Ontarijo provincijoje) P. Ažubalis įsteigė Šv. Jono lietuvių kapines, kuriose iki šiol laidojami lietuviai, nepriklausomai nuo jų išpažįstamos tikybos.

„Niekada nenuleisti sparnų…“ – tai Petro Ažubalio kelrodis. Šie žodžiai tapo įkvėpimo šaltiniu ir Toronte gyvenančiai Petro Ažubalio giminaitei Daliai Ažubalienei, kuri užsibrėžė kilnų tikslą – iš įvairių šaltinių: Lietuvos valstybinio istorijos archyvo, Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Kauno kunigų seminarijos, Linkuvos gimnazijos, surinkti P. Ažubalio Lietuvoje praleisto laiko liudijimus. Taip atsirado paroda „Niekada nenuleisk sparnų…“.

Kviečiame susipažinti su iškilia Biržų krašto asmenybe, kurios kilnūs darbai dar ir šiandien spinduliuoja šviesa.

Paroda veiks iki gruodžio 14 d.

––––––

Parodos rengėjai – Kanados lietuvių muziejus-archyvas ir Biržų krašto muziejus „Sėla“

Informuojame, kad renginių metu visuomenės informavimo tikslu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.