Kotryna Dičkienė, bibliotekininkė, išsaugojusi 3000 senų ir retų leidinių

Panevėžio miesto 1-osios masinės bibliotekos darbuotojos. Iš kairės: Janina Sipavičiūtė-Arelienė, J. Simniškienė, skaityklos vedėja Stasė Mikeliūnienė, Genovaitė Žirkauskienė, bibliotekos vedėja Kotryna Dičkienė, A. Navikienė, Ada Pontežytė. Panevėžys. 1965 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, PAVB F22

Veikli, bibliotekinį darbą išmananti specialistė, tolerantiška vadovė, inteligentiškas ir nuoširdus žmogus – tokia, pasak kolegų, buvo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Kotryna Dičkienė (1919–2004). 2019 m. lapkričio 15 dieną, minėdami Kotrynos Dičkienės 100-ąsias gimimo metines, dalinamės prisiminimais apie šią kultūros darbuotoją.

Pasakoja buvusi bibliotekos darbuotoja Stasė Mikeliūnienė:

„Kadangi buvau kilusi nuo Panevėžio, diplominio darbo temą pasirinkau „Kultūros-švietimo darbas Panevėžio mieste“. Teko susipažinti su daugeliu to meto kultūros darbuotojų, taip pat ir su bibliotekos nr. 1 vedėja K. Dičkiene. Kai 1957 m. pirmą kartą atėjau į biblioteką, ji su kitomis darbuotojomis sėdėjo prie darbo stalo (kabinetų tada tokių įstaigų vadovai neturėjo) ir inventorino naujas knygas. <…> Būdama studentė, nelabai žinojau, ko reikėtų klausinėti apie biblioteką, jos veiklą, darbų apimtį, pasiskirstymą, darbuotojų pareigas. K. Dičkienė nemėgo daug pasakoti, buvo santūri, tačiau pasitikėjo manimi, leido naudotis visa bibliotekos apskaita, dokumentacija. Ir ji pati tuo metu jau studijavo neakivaizdiniu būdu Vilniaus universitete bibliotekininkystę. Pažintis trumpam nutrūko, kai susirinkau diplominiam darbui medžiagą ir vėl išvažiavau į Vilnių.

1958 m. atvažiavau dirbti į Panevėžį, neturėdama paskyrimo. Darbo nebuvo. Ir tik 1958 m. spalio mėnesio pabaigoje paskyrė pavaduoti 2-osios bibliotekos vedėją R. Gudavičiūtę. Pažintis su K. Dičkiene vėl atsinaujino. Ji mėgo paskambinti, pasitarti įvairiais darbo klausimais. 1963 m. Kultūros skyriaus vedėja A. Dobrodziejienė mane perkėlė į K. Dičkienės vadovaujamą 1-osios masinės bibliotekos skaityklą. Atsirado galimybė dažniau pabendrauti, geriau pažinti vedėją. <…> K. Dičkienė niekada nevaržė iniciatyvos, skatino ją, leido savarankiškai reikštis, pasitikėjo bendradarbiais. Svarbesniais klausimais mėgdavo tartis su skyrių vedėjomis. Niekada nebuvo kategoriška, savo valios niekam neprimesdavo. <…> Bibliotekos direktorė K. Dičkienė dirbo ramiai, nemėgo dejuoti, verkšlenti, niekada nepuldavo į kraštutinumus. <…> Jai biblioteka – svarbi kultūros įstaiga, kaupianti ir dalijanti dvasinius lobius moksliniam darbui, studijoms, istorijai ir ypač jaunajai kartai. K. Dičkienė buvo senosios kartos inteligentė ir tai daug ką pasako.“

Suvokusi ir vertinusi bibliotekos svarbą žmogui ir kultūrai, Kotryna Dičkienė reikšmingai prisidėjo prie bibliotekos senų ir retų leidinių fondo kaupimo ir išsaugojimo. Apie Kotrynos Dičkienės gyvenimą ir nuveiktus darbus išsamiai rašoma bibliotekos portale krašto istorijai ir kultūrai pažinti „Panevėžio kraštas virtualiai“.

Nuotraukoje:
Panevėžio miesto 1-osios masinės bibliotekos darbuotojos. Iš kairės: Janina Sipavičiūtė-Arelienė, J. Simniškienė, skaityklos vedėja Stasė Mikeliūnienė, Genovaitė Žirkauskienė, bibliotekos vedėja Kotryna Dičkienė, A. Navikienė, Ada Pontežytė. Panevėžys. 1965 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, PAVB F22