Zaosėje B. Mašiotaitė-Kronienė domėjosi Urbšių šeimos istorija

B. Mašiotaitė-Kronienė Zaosėje

Savaitgalį bibliotekai priklausančią Juozo Urbšio tėviškę Zaosę aplankė Lietuvos pedagogo, vaikų rašytojo, publicisto, vertėjo, vadovėlių autoriaus, visuomenės ir kultūros veikėjo Prano Mašioto anūkė Baniutė Mašiotaitė-Kronienė.

Garbią viešnią su J. Urbšio šeima sieja giminystės ryšiai.  Amerikos lietuvė B. Mašiotaitė-Kronienė yra ministro Juozo Urbšio žmonos Marijos Mašiotaitės dukterėčia. Viešnagės metu ji domėjosi fotografijų ir dokumentų ekspozicija, pasakojimu apie dramatišką Marijos ir Juozo Urbšių šeimos bei giminės likimą.

Viešnią lydėjo būrelis Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugijos narių. Draugijai vadovauja Birutė Landsbergytė-Cechanavičienė.