Vilniuje pristatyti net penki nauji kupiškėniškos tematikos leidiniai

Kupiškis

Po vasaros atostogų, rugsėjo pirmosios popietę, Vilniaus kupiškėnai rinkosi į Mokytojų namų Baltąją salę, nes jau daugelį metų nesikeičia susitikimo laikas – pirmasis mėnesio sekmadienis. Susiėjimas prasidėjo tradiciškai – kupiškėnų himnu „Oi jūs susiedai“, kurį užvedė klubo prezidentas Vilius Bartulis su pagalbininkėmis.

Klubo valdyba labai atsakingai apgalvoja kiekvienos sueigos programą, pasikviečia žymių žmonių, visada čia laukiami svečiai iš Kupiškio, meno mėgėjų kolektyvai. Ši popietė buvo skirta gausiam kupiškėniškos tematikos leidinių derliui apžvelgti.

Klubo narė, istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Vanda Šimonytė-Kašauskienė pristatė 2019 m. išleistą savo atsiminimų knygą „Kelias: Radžiūnai – Vilnius“, pasakojo apie nerūpestingą vaikystę Radžiūnų kaime ir sunkius jaunystės metus Subačiuje ir Šiauliuose, kai po tėvo nužudymo 1948 m. našlaičiais liko šeši Šimonių vaikai, studijas ir pedagoginį darbą Vilniaus universitete, permainingą Atgimimo laikotarpį. Istorikė Ona Divainienė sakė, kad V. Kašauskienės gyvenime buvo daug tragiškų įvykių, bet džiaugėsi, kad skaitydama knygą, nejuto autorės neapykantos jų giminės skriaudėjams. Pokalbį paįvairino muzikiniai intarpai – koncertavo „Suzuki akademijos“ fortepijono klasės mokytojos Linos Kašauskienės mokiniai.

Birutė Miliauskienė sakė, kad jos tėvas gydytojas, aktyvus visuomenininkas, tikras Lietuvos patriotas Gediminas Kaluina (1929–2018) labai daug pasakodavo apie savo vaikystę Laukminiškių kaime, mokyklinius ir studijų metus, dažnai pasikartodamas. Dukra ir paskatinusi tuos atsiminimus užrašyti, palikti juos vaikams ir būsimoms giminės kartoms. Taip 2010-2011 m. atsirado beveik 500 puslapių rankraštis „Mano prisiminimai“. Per tėvo laidotuves tą rankraštį Birutė padavė Kupiškio rajono savivaldybės merui Dainiui Bardauskui, kuris kreipėsi į Kupiškio viešąją biblioteką su prašymu atsiminimus paruošti spaudai. Šio darbo ėmėsi Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Matiukaitė, jai pagelbėjo žurnalistė, kalbos redaktorė Virginija Juškienė. Knygos sudarytoja džiaugėsi, kad G. Kaluinos artimieji tų atsiminimų nepaliko dūlėti šeimos archyve, ir teigė, kad skaitantys knygą ras daug vertingos informacijos apie Kupiškio krašto praeitį ir dar visai nesenus Lietuvos istorijos įvykius, nes autorius buvo aktyvus jų dalyvis. V. Juškienė pasakojo, kad jai buvo labai įdomu skaityti prisiminimus, net pamiršdavusi, kad turi visai kitą pareigą – žiūrėti ar žodis teisingai parašytas, ar vietoje kablelis padėtas. Atsiminimais apie darbus su G. Kaluina, įamžinant istorijos ir kultūros paveldą Kupiškio krašte, pasidalino Rimantas Skaistis. Į knygos pristatymą iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykusi G. Kaluinos dukra Gintarė pasakojo, kad tėvas vaikus auklėjo labai patriotiškai – ir ji, ir sesuo nebuvo nei pionierės, nei komjaunuolės, o aukštuosius mokslus vis tiek baigė. Dalyvavo ir daugiau Kaluinų giminaičių, tarp kurių ir trys anūkės – Milda, Lina, Aistė.

Dailėtyrininkas Vidmantas Jankauskas pristatė naujausius savo leidinius: serijos „Kupiškėnų biblioteka“ knygas „Ką tyli akmenys. Viksvų giminės istorija“ ir Balio Kašponio „Mokytojo ir vargonininko prisiminimai“, kultūros ir istorijos almanachą „Kupiškis 2018″. Pasakojo, kad Viksvų giminės, kilusios iš Salamiesčio parapijos Akmenės kaimo, istoriją rašė labai ilgai – daugiau kaip 20 metų, peržiūrėjo daug archyvinės medžiagos, užrašė prisiminimų. Jis ir kitus kupiškėnus skatino rašyti savo šeimos, giminės istorijas, išsiaiškinti, kokie įvykiai ir žmonės užfiksuoti senosiose fotografijose ir kituose dokumentuose. Prie mokytojo B. Kašponio knygos atsiradimo sakė prisidėjęs nedaug – tik pasirūpino jos išleidimu, nes tėvo prisiminimus išsaugojo sūnus Karolis Rimtautas Kašponis. Pristatydamas naują almanacho „Kupiškis“ numerį paminėjo, kad jame nemažai straipsnių skirta Skapiškio kraštui, o pati reikšmingiausia leidinio publikacija yra „1603 metų Salamiesčio valdos inventorius“, kurią parengė istorikas Alvydas Totoris.

Pašnekesiai apie knygas užtruko beveik dvi valandas, bet neprailgo. Vilniaus kupiškėnų klubo valdybos nariai atminčiai nusifotografavo su renginio svečiais ir visus kvietė prie bendro stalo. Dar ilgai skambėjo dainos – akordeonistui, irgi klubo nariui, Algirdui Šaumanui pritarė čia ir dabar susibūręs balsingų kupiškėnų ansamblis.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vedėjos Linos Matiukaitės informacija