Prisimenant Joną Strielkūną

Prisimenant Joną Strielkūną

Kupiškėnus, literatūros mylėtojus, nudžiugino dar vienas Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos tęstinio projekto „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje“ renginys. Šį kartą vakaras „Mūsų dvasios gyvens inkiluos“, skirtas poeto,

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Jono Strielkūno atminimui. Dalyvavo poetė, renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Kėleris ir muziejininkas, poetas, žurnalistas Alfas Pakėnas.

Jonas Strielkūnas gimė 1939 m. Biržų rajone, 1957 m. baigęs Vabalninko vidurinę mokyklą trumpai dirbo rajono laikraščio redakcijoje, vėliau – Panevėžio naftos bazėje buhalteriu. 1967 m. išvykęs į Vilnių daugiau nei 30 metų dirbo „Literatūros ir meno“ redakcijoje. Pelnė daugybę apdovanojimų bei premijų.

Alfas Pakėnas labai šiltai prisiminė bendravimą su poetu: „Jonas Strielkūnas – mūsų laikų Maironis, išleidęs 14 poezijos knygų, iš kurių aštuonias tikrai galima laikyti klasika. J. Strielkūno poezijai būdingas vaizdo skaidrumas, paprastumas, lyrizmas. Eilėse be lyrinių atsidūsėjimų daug ir dramatinių spalvų, ironijos, prisiminimų. Poetui rūpėjo Lietuva, jos gamta, darbštus žmogus. Poetas buvo be galo kuklus, tylus, ramaus charakterio žmogus. Daugelis jo eilėraščių tapo dainomis, kurioms muziką rašė B. Gorbulskis, V. Telksnys, A. Raudonikis. Tarp J. Strielkūno verstų poetų B. Pasternakas, J. Rainis, F. Tiutčevas ir kt.

Eilėraštis – tarsi gerklėje stringanti daina, gyvenimo trapumas, trumpa laimė, pilnatvės išgyvenimai. Visa tai pajutome klausydamiesi aktoriaus A. Kėlerio skaitomų poeto eilėraščių.

Kitais metais turėtų pasirodyti Alfo Pakėno sudaryta kraštiečių, bendradarbių, rašytojų, draugų, artimųjų atsiminimų knyga apie J. Strielkūną „Trečias brolis“. Tad ir vėl prisiminsim poetą…

Roma Vasiliauskienė
Kraštotyros ir edukacijos skyriaus vyresn. bibliotekininkė

Nuotrauka R. Vilčinskienės

Renginį remia

LKT_LogotipasPanevezio-miesto-savivaldybe