Brolių Abraomo ir Izidoriaus Kisinų sukaktys

Izidorius-Kisinas-su-studentais

Prisiminkime iš plačios Panevėžio Kisinų giminės kilusius du brolius Abraomą ir Izidorių, palikusius ryškų pėdsaką Lietuvos mokslo ir kultūros istorijoje. Daugiau skaitykite bibliotekos portale „Panevėžio kraštas virtualiai“.

Nuotraukoje – Vilniaus valstybinio universiteto bibliotekininkystės specialybės pirmakursiai su dėstytoju Izidoriumi Kisinu. Stovi iš kairės 4-as Izidorius Kisinas. Vilnius, 1954.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasės Mikeliūnienės rankraščių fondas PAVB F137-263