Dalyvaukite tyrime ir padėkite bibliotekoms augti

Paveikslėlis anketai

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bendradarbiaudama su įmone Kantar pradėjo visose Lietuvos viešosiose bibliotekose vartotojų apklausą, skirtą viešosios interneto prieigos poveikio vertinimui. Šia apklausa siekiama ištirti vartotojų nuomonę apie bibliotekas, naudojimosi internetu įpročius ir įgūdžius bei bendrą požiūrį į biblioteką. Labai kviečiame aktyviai įsitraukti ir išreiškiant savo pilietinę valią bei norą prisidėti prie bibliotekų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo bei atitikimo šiuolaikinės visuomenės poreikius.

Anketą rasite adresu http://startas.bibliotekospazangai.lt/. Anketos pildymo trukmė – 10–15  min. Apklausoje gali dalyvauti bibliotekų lankytojai nuo 16 metų. 

Skirkite savo laiko ir prisidėkite prie modernesnių bibliotekų bei pažangesnės Lietuvos kūrimo!