Ar pažįsti Zarasus

Ar pažįsti Zarasus

Rugpjūčio 8 d. Vaikų literatūros skyriuje vykęs rytmetis „Zarasų vardas raštuose ir padavimuose“ pirmasis edukacinės programos „Zarasų kraštas ir vietovardžiai“ renginys, skirtas Vietovardžių metams paminėti.

Renginys prasidėjo legendos apie Zarasų vardo sėlišką kilmę pasakojimu. Brigita papasakojo muziejuje girdėtą legendą, bibliotekininkė – skaitytą rašytiniuose šaltiniuose.

Vaikus ir suaugusiuosius dalyvius labai sudomino Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ir mokytojų parengta ir 2007 m. išleista knyga „Kodėl Zarasai? arba vardo gimimo istorija“. Ši knyga skirta 500-osioms Zarasų paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose metinėms, vykusioms 2006 m. Vaikai susidomėję skaitė moksleivių sukurtas istorijas, eilėraščius, Joana džiaugėsi suradusi savo brolio Ernesto sukurtą pasakojimą. Ugnė su Brigita pagrojo ir padainavo jiems patikusią dainą apie Zarasus.

Išsiskaičiavę moksleivių sukurtomis skaičiuotėmis susiskirstė į dvi komandas, išsirinko jų kapitonus – Ugnę ir Brigitą, sugalvojo joms pavadinimus „Zarasai“ ir „Paukščiukai“. Žaisdami KINECT judesio žaidimą-viktoriną „Zarasų gatvės“ skirstė gatvių pavadinimus. Puikiai sekėsi abiems komandoms, o ko nežinojo dar sužinos.

Zina ČERNOVIENĖ, 
Zarasų viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Nuotrauka savanorio Yuri Abrahamyan