Kavarsko miesto bibliotekoje vyko užsiėmimai visai šeimai

Stovykla Kavarsko mieste

Pirmosiomis liepos dienomis Kavarsko bibliotekoje virė gyvenimas. Mūsų partneriai ir bičiuliai Socialinio partnerystės centro komanda veiklas Kavarske vykdo nuo 2015 metų,  tačiau šį kartą daugelį savo Projektinių veiklų vykdė Kavarsko bibliotekos erdvėse. Stovykloje-plenere „Šeima-šeimai“ dalyvavo šeimos, vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji


Liepos 1 d. stovyklos dalyviai rinkosi P. Cvirkos gatvėje, kur gyveno Kavarsko mokyklos lietuvių kalbos  ir literatūros mokytoja bei knygos „Kaip nepamiršti“ autorė Stasė Kisielienė su šeima. Ten jos sūnaus Rimanto Kisieliaus dalyviai buvo supažindinti su Stasės Kisielienės asmeninių laiškų, knygų, rankraščių archyvu. Dėkojame ir labai džiaugiamės gavę visą šį archyvą saugoti savo bibliotekoje.

Vėliau stovyklos veiklos persikėlė į Kavarsko miesto biblioteką. Ten Į SPC grupines ir kompleksines veiklas įsitraukė neuroedukatorės Aistė Butkevičiūtė Džiaugienė su savo kolege Renata Mačiunskaite. Neuroedukacijos veiklose taikomi specialūs neuroedukaciniai metodai, išplėtoja asmens prigimtines galias savigydai, suvaldo stresą ir pašalina iš kūno streso sukeltus skausmus, negalavimus bei susigrąžina kokybišką gyvenimą. Taip pat veikose dalyvavo psichologė Rūta Naudžiuvienė, kuri savo profesinėmis įžvalgomis ir kompetencija praturtino projektines veiklas. Atsižvelgiant į amžiaus ypatumus, neuroedukacija ir dalis kitų projektinių veiklų buvo vykdomos atskirai vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems.

Kitomis stovyklos dienomis bibliotekoje medicinos psichologė Rūta Naudžiuvienė aktyvias kavarskietes supažindino su psichodramos metodu, kuri akcentuoja tarpusavio santykių svarbą žmogui. Klasikinį psichodramos metodą Jakobas Lewy Moreno sukūrė ir ėmė taikyti XX a. trečiojo dešimtmečio viduryje. J. L. Moreno kūrė psichodramą kaip santykių terapiją, kaip priemonę, kuri padėtų pagerinti žmonių tarpusavio santykius, kas ypač aktualu šeimose, bendraujant tarpusavyje. Seminaro dalyvės aktyviai dalyvavo grupės susitelkimo ir formavimo užduotyse. Susipažino su vaidmenų teorija ir sudarė savo socialinio atomo žemėlapį ir praktiškai jį panaudojo. Užsiėmimo eigoje kūrė bendrą koliažą ir veikla buvo skirta emociniams tarpusavio ryšiams užmegzti, kūrybiškumui, spontaniškumui išreikšti.

Tuo metu vaikams ir jaunuoliams veiklas vedė dailės mokytojas Rimantas Kisielius. Jam talkino Vilniaus M.K Čiurlionio menų mokyklos mokytojas Audronius Žemaitis. Buvo pristatyta Kavarsko bibliotekoje eksponuojama jo mokinių darbų paroda. Vyko ekskursija po Kavarsko miestelį. Buvo aplankytos senosios žydų kapinės, aplankyta ir sutvarkyta genocido aukų vieta, taip pat aplankytos šalia esančios antrosios žydų kapinės su išlikusiais antkapiniais paminklais, betoninių vartų arka ir nemaža betoninės tvoros dalimi. Visų šių veiklų metu vaikai ir jaunimas, jų tėvai savarankiškai ir su specialistų pagalba bandė eskizuoti ir piešti Kavarsko apylinkes ir architektūros paminklus.

Taip pat stovyklos metu Socialinės partnerystės centras Kavarsko bendruomenei bibliotekoje organizavo pozityvios tėvystės mokymus, vyko diskusija, skatinanti atsakingos tėvystės įgūdžius formuoti, plėtojant pozityvius auklėjimo metodus. Taip pat vyko pozityvios tėvystės metodinių rekomendacijų pristatymas bei darbas grupėse pagal minėtas rekomendacijas. Mokymuose buvo aptarti smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimai, vaiko teisių apsaugos ir kiti Kavarsko bendruomenei aktualūs klausimai. Smagu, jog šiuose mokymuose dalyvavo ir nuo sunkių organizacinių darbų atsitraukusi Kavarsko seniūnė  Šarūnė Kalibataitė.

Už pristatomus metodus, mokymus ir konsultacijas dėkojame projektų koordinatorei Astai Šidlauskienei iš SPC ir teisininkei Dainorai Bernackienei. 

Tuo metu jaunimo komanda kartu su Rimantu Kisieliumi piešė išnykusius Kavarsko apylinkių kaimus. Taip papildydami Kavarsko Respublikos aikštėje esančią instaliaciją skirtą vietovardžių metams paminėti. 

Nuoširdžiai dėkojame Socialinės partnerystės centrui už stovyklos „Šeima-šeimai“ organizavimą ir įdomias projektines veiklas, už ilgametį bendradarbiavimą. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie jūsų prasmingų darbų. Kavarsko bendruomenei, šeimoms, vaikams ir jų tėvams, dėkojame už aktyvumą, žingeidumą ir dalyvavimą.

Smagu kai biblioteka tampa daugiafunkciniu „aviliu“ kur knygos, leidiniai, žinios atgyja per veiklas ir įtraukia žmones į „gyvą“ žinių ir tobulėjimo pasaulį.

  Kavarsko miesto bibliotekos informacija