Tarptautinė konferencija

Gegužės 14 d. Ignalinos viešojoje bibliotekoje surengta tarptautinė konferencija. Kurioje pristatyti projekto „Mokymasis, technologijos ir kūrybiškumas“ rezultatai.

Tai – tarptautinis projektas, kurį parengė ir koordinuoja Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projekto tikslas yra gerinti neformalų suaugusiųjų švietimą, procesą siejant su išmaniosiomis technologijomis ir kūrybiškumu, bendradarbiaujant su partneriais iš Lietuvos, Čekijos ir Norvegijos. Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondo „ERASMUS+“ Programa. Jo vykdymo trukmė 22 mėnesiai (nuo 2017-10-01 iki 2019-07-31).

Į konferenciją atvyko projekto partnerių atstovai Ignalinos trečiojo amžiaus universiteto direktorė Regina Lisauskienė, lektoriai, studentai, Prachaticės miesto viešosios bibliotekos (Čekijos respublika) direktorė Hana Mrazova, Prachaticės Senjorų pilietinės organizacijos (SENIOR CIVIL SOCIETY) atstovė Jana Viktorova, Ostfoldo apskrities bibliotekos atstovės Elin Hansen ir Marit Ysterud Bergsland (Norvegija).

Konferencijos metu analizuota kaip suaugusieji mokėsi anglų kalbos ir informacinių technologijų, siekdami žinias pritaikyti sprendžiant kasdienes problemas. Nemažas dėmesys buvo skirtas suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodams. Konstatuota, kad tarptautinis bendradarbiavimas leido ne tik susipažinti su partnerių mokymosi būdais, bet ir tinkamiausius pritaikyti sau. Tarptautinių susitikimų, vaizdo konferencijų metu projekto dalyviai dalyvavo bendrose pamokose, išbandė savo sugebėjimus bendraujant anglų kalba. Mokymasis kartu su partneriais iš skirtingo lygio ekonominių, kalbinių ir kompiuterinio raštingumo šalių buvo ir iššūkis, ir puiki galimybė susipažinti su kasdienių problemų sprendimo pavyzdžiais pasinaudojant anglų kalba ir informacinėmis technologijomis. Papasakota, kad mokymosi grupės vyko į Ignaliną, Prachaticą, Fredrikstadą ir Sarpsborgą.

Pristatytas vienas iš baigiamųjų projekto rezultatų – e-knyga. Knygoje sudėta informacija apie projekto partnerių šalis, miestus, mokymosi metodus, rezultatus, filmuota medžiaga, fotografijos. Ši knyga bus talpinama visų partnerių interneto svetainėse.

Projekto rezultatas – pagerėję besimokančiųjų anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo žinios, įgyta praktinių įgūdžių, kurių pagalba sprendžiamos kasdienės problemos – pasiektas.

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

8cfb1ef5639cbcc4880c5b1708cedafa568431cf5a79bb2de0pimgpsh fullsize distr