Bibliotekos specialistai lankosi Amsterdamo viešojoje bibliotekoje

SMF logotipa

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai 2017–2019 m. įgyvendinant „ERASMUS+“ programos  projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“, kurį finansuoja Švietimo mainų paramos fondas, š.m. gegužės 15–18 d.  bibliotekos darbuotojos Megana Pesse, Greta Ratkutė ir Malvina Zimblienė lankosi Amsterdamo viešojoje bibliotekoje.

Kultūrinis ir kalbinis dalyvių pasirengimas – svarbus programos „Erasmus+“ projekto „Tarptautinė patirtis novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“ etapas. Rengdamosi vizitui Amsterdamo viešojoje bibliotekoje, bibliotekos darbuotojos gilino užsienio kalbos žinias. Anglų kalbos užsiėmimus, kaip ir rengiantis vizitams į Kelno bei Rijekos viešąsias bibliotekas, vykdant šį projektą, vedė anglų kalbos lektorė Liucija Šiaučiūnienė. Mokymuose dalyvavo ne tik tos bibliotekininkės, kurios šiuo metu lankosi Amsterdamo viešojoje bibliotekoje, bet ir kiti bibliotekos specialistai, norintys pagerinti užsienio kalbos įgūdžius ir ateityje planuojantys dalyvauti bibliotekos vykdomuose tarptautiniuose projektuose.

Bibliotekininkų kultūriniam pasirengimui projekte skirtas ypatingas dėmesys. Gegužės 13 d. vykusio užsiėmimo metu projekto „Tarptautinė patirtis novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“  administravimo grupės narė, atsakinga už ryšius su užsienio bibliotekomis Virginija Švedienė supažindino bibliotekos darbuotojas su Nyderlandų bibliotekų sistema, pagrindinėmis šios šalies bibliotekų šiandienos aktualijomis ir vizijomis. Darbo stebėjimo vizito dalyvėms buvo pristatyta Amsterdamo viešoji biblioteka, jos paslaugos. Papasakota apie bibliotekos ypatingą dėmesį mokymosi visą gyvenimą skatinimui, išskirtines veiklas, skirtas suaugusiems bibliotekos lankytojams.

Amsterdamo viešojoje bibliotekoje besilankančios darbo stebėjimo vizito dalyvės Megana, Greta ir Malvina domisi veiklomis, skatinančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, šios bibliotekos paslaugų ir veiklų pritaikymu socialiai jautrioms gyventojų grupėms (neįgaliesiems, mažas pajamas gaunantiems, senjorams ir kt.), bibliotekoje suaugusiems vartotojams teikiamomis skaitmeninės informacijos paslaugomis, kurios remiasi skaitmeninės informacijos prieiga bibliotekoje ir už jos ribų, viešosios erdvės (bendruomenės buveinės) paslaugomis, įtraukiančiomis suaugusius visuomenės narius į aktyvią veiklą.

Po vizito numatoma tarptautinės patirties sklaida seminaruose Panevėžio regiono bibliotekininkams. Dalyvių darbo stebėjimo vizito užduotyse taip pat numatyta, jog remiantis surinkta informacija, bus rengiamos ir praktiškai taikomos edukacinės ar mokymų programos tikslinei gyventojų grupei, teikiamos idėjos dėl geresnio bibliotekos paslaugų prieinamumo ir jų pritaikymo socialiai jautrioms gyventojų grupėms.