Rijekos miesto biblioteka – patraukli erdvė kūrybingiems ir žingeidiems miestiečiams

Atvira savo lankytojams bei prisitaikanti prie jų poreikių, teikianti kokybiškas paslaugas, inovatyvi ir kūrybiška – tokias vertybes Rijekos miesto biblioteka skelbia savo interneto svetainėje.

Šiomis vertybėmis biblioteka vadovaujasi ir savo veikloje. Tuo įsitikino Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojos, rugsėjo 17–21 d. lankęsi Rijekos miesto bibliotekoje Kroatijoje.

Šis darbo stebėjimo vizitas vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai 2017–2019 m.įgyvendinant „ERASMUS+“ programos  projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“, kurį finansuoja Švietimo mainų paramos fondas. PAVB darbuotojos Toma Apynytė-Kirslienė, Greta Ratkutė, Gitana Užkurėlienė, Jūratė Žmoginienė susitiko su Rijekos miesto bibliotekos įvairių sričių specialistais, lankėsi šios bibliotekos filialuose, dalyvavo renginiuose. Kroatijos bibliotekininkams taip pat buvo pristatytos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos, tęstiniai kultūriniai projektai, edukacinės programos.

Vizito dalyvės susipažino su Rijekos miesto naujausiais ir sėkmingiausiais projektais. Pagal iš anksto su projekto partneriais parengtą programą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Rijekos miesto bibliotekos kuriamoms ir įgyvendinamoms programoms, skirtoms įvairioms vartotojų grupėms: jaunimui iki 24 metų, senjorams, kūrybingiems miestiečiams, savo idėjas įgyvendinantiems bibliotekoje, skaitymo aistruoliams, žmonėms, kuriantiems savo verslą ir kt. Susitikimų su atskirų bibliotekos skyrių darbuotojais ir bibliotekos savanoriais metu, paslaugų ir projektų pristatymų dėka vizito dalyvės sužinojo apie įvairaus amžiaus vartotojų veiklas Rijekos miesto bibliotekoje. Didelis dėmesys skirtas paslaugoms ir produktams, už kuriuos Rijekos miesto biblioteka yra pelniusi tarptautinės organizacijos EIFL (Electronic Information for Libraries) apdovanojimus.Vizito dalyvės itin domėjosi Rijekos miesto bibliotekoje vykdomomis kūrybinėmis veiklomis, paremtomis informacinių technologijų naudojimu ir skaitymo skatinimo veiklomis, skirtomis  suaugusiems lankytojams. 

PAVB bibliotekininkės įgijo vertingos profesinės patirties, kurią liudija „Europass“ mobilumo dokumentai. Šia patirtimi bus artimiausiu metu pasidalinta su Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų kolegomis. 

RIJEKA – 2020 M. EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ

Rijeka – praeityje svarbus pramonės centras. Mieste yra nemažai uždarytų gamyklų pastatų, kuriuos rengiamasi transformuoti į svarbius kultūros objektus. Šie pokyčiai miesto infrastruktūroje didele dalimi įmanomi dėl to, jog Rijeka 2020 m. rengiasi tapti Europos kultūros sostine. Rijekos miesto biblioteka – tarp tų kultūros objektų, kuriems numatytos investicijos. Tikimasi, jog biblioteka iki 2020 m. pabaigos įsikurs transformuotame vieno iš buvusių fabrikų komplekse. Šiuo metu Rijekos miesto biblioteka nuomojasi patalpas ir jos padaliniai išsidėstę skirtingose miesto vietose. 

BIBLIOTEKA KVIEČIA IR SKATINA PAŽINTI, MOKYTIS BEI KURTI

Rijekos biblioteka siūlo nemokamą prieigą prie išmaniųjų technologijų kūrybiškoje bibliotekos aplinkoje. Čia besilankantys vaikai ir suaugusieji tuo pačiu gali pasisemti įkvėpimo ir žinių knygose, todėl biblioteka skatina jų smalsumą ir vaizduotę bei diegia jiems įgūdžius, kurie bus naudingi ateityje, eroje, kur gamyba vis labiau remiasi skaitmeninėmis technologijomis. Patraukli erdvė šia prasme yra 3D inkubatorius vaikams ir jaunimui, kur jie susipažįsta su pagrindinėmis 3D spausdinimo savybėmis ir galimybėmis. Inkubatoriuje lankosi vaikai ir jaunimas iki 24 metų. Jie mokosi naudotis 3D dizaino ir modeliavimo programine įranga bei spausdintuvais.
Įvairiapusė bei patraukli savo veiklomis yra kita bibliotekos erdvė – American Corner Rijeka. American Corner yra pasaulinio masto bibliotekos erdvių, skirtų Amerikos kultūros ir gyvenimo būdo populiarinimui, dalis. Miestiečiai, mokiniai, studentai, miesto svečiai čia gali skaityti ir mokytis apie Ameriką, susitikti su įdomiais žmonėmis, atvykusiais iš šios šalies, sužinoti apie amerikietiškąjį gyvenimo stilių, studijas Amerikos universitetuose, šiuolaikinę Amerikos literatūrą. American Corner Rijeka globoja Viešųjų reikalų departamentas prie JAV ambasados Zagrebe.

Dar gana naujas, bet labai sėkmingas Rijekos bibliotekos projektas – Business Corner. Šio projekto tikslai – tapti pagrindiniu centru Rijekoje, teikiančiu informaciją verslui; įtraukti į šią švietėjišką veiklą viešąsias įstaigas ir kūrybingus žmones; bibliotekai tapti „trečiąja vieta“ savo mieste.

BIBLIOTEKA NUOSEKLIAI VYKDO PAGRINDINĘ SAVO MISIJĄ

Kad ir kokios naujos tendencijos įsivyrauja šiuolaikinių bibliotekų veikloje, visuomenei bibliotekos pirmiausiai asocijuojasi su knygomis. Rijekos miesto biblioteka nuosekliai skatina įvairių amžiaus grupių lankytojų susidomėjimą knygomis, skaitymu. Bibliotekoje veikia netoli dvidešimties knygų klubų, kurių narius vienija skaitymo aistra. Žmonės buriasi į knygų klubus pagal savo mėgstamus literatūros žanrus, amžių, pomėgius… Rijekos biblioteka, ko gero, yra vienintelė Kroatijoje turinti tiek knygų klubų. Šioje veikloje, o ir kituose projektuose, Rijekos bibliotekai daug idėjų pasiūlo ir jas įgyvendinti padeda veiklūs, kūrybingi savanoriai.

RIJEKOS MIESTO BIBLIOTEKA – NAUJAS PAVB PARTNERIS

Džiugu, jog Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos bendradarbiavimas su Rijekos miesto biblioteka nesibaigia šiuo darbo stebėjimo vizitu. Tikimasi, jog ateityje bus įgyvendinami bendri kultūriniai projektai, keičiamasi informacija apie svarbius abiems bibliotekoms ir šalims kultūrinius įvykius, rengiami dalijimosi profesine patirtimi vizitai ir kt. Šie planai atsispindi pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje.

DALYVIŲ ĮSPŪDŽIAI

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojos vizito metu ne tik išgirdo daug naudingos profesinės informacijos, bet ir jautė Kroatijos kolegų draugiškumą, šiltą dėmesį, svetingumą. Gitaną labiausiai sužavėjo Rijekos bibliotekininkų nuoširdus domėjimasis mūsų biblioteka, miestu, šalimi. Gitanos nuomone, knygų klubų gausa ir darbas su skaitytojais juose, savanorių veiklos,  draugiškas požiūris į skaitytoją –  visa tai leidžia Rijekos miesto bibliotekai būti ta „trečiąja vieta“, kur žmonės tiesiog ateina būti.

Tomai kvalifikacinė kelionė į Rijekos miesto biblioteką įsimins ilgam ne tik dėl šilto ir nuoširdaus kolegų priėmimo, nuostabių Rijekos miesto vaizdų, bet ir todėl, kad ši biblioteka yra vienintelė iš jos lankytų bibliotekų, siūlanti tiek įvairiausių kultūrinių ir edukacinių veiklų savo skaitytojams. Pasak Tomos, čia yra ką veikti ieškantiems darbo ar norintiems kurti savo verslą – biblioteka periodiškai rengia susitikimus su verslininkais ir vietos pramonės atstovais, yra galimybė nemokamai mokytis užsienio kalbų, o kur dar įvairios kūrybinės dirbtuvės su 3D spausdintuvais, virtualia realybe ir kt.

Greta džiaugėsi matydama entuziazmu trykštančias ir pozityviai skaitytojų atžvilgiu nusiteikusias bibliotekininkes. Ją susimąstyti privertė Kroatijos kolegų noras pakeisti knygų žymėjimą, kad jos būtų lengvai randamos lentynose ne tik pagal abėcėlę, bet ir pagal žanrą ar temą, gerai nuteikė viename iš skyrių sužymėtos grindys, vedančios prie teminės literatūros. Gretai patiko Rijekos bibliotekininkų moto: „Nesvarbu kur mes esame, svarbiausia- ką veikiame!“

Virginijos Švedienės, Tomos Apynytės-Kirslienės, Andreja Silić Švonja nuotraukos

Informaciją parengė
Virginija Švedienė
virginija.svediene@pavb.lt