Paveldo dokumentų parodoje – atostogų nuotaikos

Paveldo dokumentų parodoje – atostogų nuotaikos - f70-526
Pradžia:2019-01-15 17:00
Pabaiga:2019-02-15 16:00
Vieta:Juozo Miltinio palikimo studijų centras
Adresas:Algirdo g. 54-19
Panevėžys

Visiems mums sušilę orai sukelia mintis apie atostogas. Gausybė atostogų pasiūlymų ir reklamų suteikia galimybę rinktis, kur ir kaip mes norime ilsėtis. O kaip atostogavo lietuviai anksčiau, po Valstybės atkūrimo? Apie tai sužinosite apžiūrėję Bibliotekos I a. ekspoziciniuose stenduose parengtą istorinių fotografijų ir leidinių parodą „Atostogos tarpukario Lietuvoje“.

Parodoje eksponuojamose fotografijose užfiksuotos tarpukario Lietuvos gyventojų atostogų akimirkos įvairiose Lietuvos vietose – panevėžiečių pamėgtoje vasarvietėje Berčiūnuose, Birštone, Palangoje, Anykščiuose, Nidoje ir kitose vietovėse. Eksponuojamos nuotraukos iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraštyne saugomų asmenų rankraščių fondų – Mykolo Karkos, Laimos Rapšytės, Chodakauskų šeimos, Motiejaus Lukšio, Silvijos ir Vytauto Vilkončių ir kitų, taip pat panaudota tekstinė ir reklaminė informacija iš tarpukario periodinės spaudos, fotografijos iš internetinių šaltinių www.epaveldas.lt, www.limis.lt.
Nuotaikingus atostogų vaizdus papildo bibliotekos retų knygų fonde saugomos tarpukariu išleistos knygelės, reklaminiai bukletai, populiarinantys tuometinius kurortus – „Lietuvos kurortai“ (1937), „Lietuva vasarą“ (1934), „Vadovėlis po Palangą ir jos apylinkes“ (1922) ir kiti.

Galerijoje – keletas parodoje eksponuojamų knygų viršelių vaizdų ir fotografijų:

 1. Palangos jūros maudyklės: Lietuvos gydymo ir poilsio vasaros kurortas. Palanga: kurorto inspekcijos leidinys, 1929. 25 p.: iliustr.
 2. Vadovėlis po Palangą ir jos apylinkes: su Palangos plianu. Surengė pensijonas „Rūtelė“ Palangoje. Klaipėda, 1922. 23, [1] p.: iliustr.
 3. Lietuva vasarą = Lithuania in summer = Lithuanie en été = Litauen im Sommer / redagavo Petras Babickas ir Mykolas Ilgūnas. Kaunas, 1934. 96 p.: iliustr.
 4. Lietuvos pajūris. Kaunas, 1931. 32 p.: iliustr.
 5. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Galiauskaitė, pedagogai Juozas ir Felicija Sidaravičiai, pedagogė Filomena Janušauskienė su vaikais ir kiti asmenys Berčiūnų kurorte. 1938 m. PAVB F8
 6. Berčiūnų kurorto direktorius Jonas Kasperavičius su dukromis Berčiūnų pušyne. XX a. 4 deš. PAVB F96-504
 7. Fotosesija pajūryje. Palanga. XX a. 3 deš. pab.-4 deš. pr. PAVB F118
 8. Mokytojai Julija ir Petras Rapšiai Palangos paplūdimyje. 1930.07.28. PAVB F70-525-1
 9. Mykolo Karkos vasarvietė Janydžiuose (Anykščiai). [Apie 1936 m.]. PAVB F12-320
 10. Mykolo Karkos vasarvietės Janydžiuose (Anykščiai) reklaminis skelbimas. [Apie 1936 m.]. PAVB F12-321
 11. Pedagogai Motiejus ir Petronėlė Lukšiai su dukra Nijole atostogauja Birštone. 1937 m. PAVB F68-363
 12. Panevėžio miesto pradžios mokyklos Nr. 1 moksleiviai Nidoje. 1935 m. PAVB F8-637

Kviečiame domėtis!

Nuotraukoje:
Pedagogai Julija ir Petras Rapšiai su kolegomis Palangos pliaže. 2-oje eilėje centre – J. Rapšienė, 3-ioje eilėje iš kairės 2-as P. Rapšys. 1930 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Rapšytės rankraščių fondas F70-526

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
sigita.marcinkeviciene@pavb.lt