Kelno viešoji biblioteka – patikimas partneris informacijos vartotojui

Bibliotekininkas – partneris informacijos vartotojui, jaučiantis, matantis pokyčius ir tada atitinkamai viską bibliotekoje permodeliuojantis. Taip savo vaidmenį įsivaizduoja Kelno viešosios bibliotekos profesionalai, o ši  biblioteka daug ir sėkmingai užsiima edukacinėmis paslaugomis, įvairia švietėjiška veikla.

Tuo įsitikino Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojos Irmina Girnienė, Malvina Zimblienė, Toma Apynytė-Kirslienė ir Virginija Švedienė, apsilankiusios vienoje pažangiausių Europos viešųjų bibliotekų.

2017–2019 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendina „ERASMUS+“ programos  projektą „Tarptautinė patirtis novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“, kurį finansuoja Švietimo mainų paramos fondas. 2018 m. numatyti du vizitai į pažangias Europos viešąsias bibliotekas. Pirmojo darbo stebėjimo vizito partneris – Vokietijos Kelno miesto viešoji biblioteka. Balandžio 24–27 d. semtis inovatyvios patirties į šią biblioteką vyko keturių Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojų grupė. 
PAVB bibliotekininkės susitiko su Kelno viešosios bibliotekos įvairių sričių specialistais, lankėsi šios bibliotekos filialuose, dalyvavo renginiuose. 

Vizito dalyvės prieš šią tarptautinę stažuotę pagilino anglų kalbos žinias, o vizito metu susipažino su Kelno bibliotekos naujausiais ir sėkmingiausiais projektais. Pagal iš anksto su projekto partneriais parengtą programą pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Kelno viešosios bibliotekos kuriamoms ir įgyvendinamoms edukacinėms programoms, elektroninėms paslaugoms, skaitymo skatinimo iniciatyvoms įvairioms vartotojų grupėms. Ekskursijų po biblioteką ir jos filialus, paslaugų ir projektų pristatymų metu Kelno bibliotekos kolegos išsamiai papasakojo apie įvairaus amžiaus vartotojų veiklas bibliotekoje. Vizito dalyvės itin domėjosi Kelno bibliotekoje vykdomomis kūrybinėmis veiklomis, paremtomis informacinių technologijų naudojimu ir skaitymo skatinimo veiklomis, skirtomis  suaugusiems lankytojams

PAVB bibliotekininkės įgijo vertingos profesinės patirties, kurią liudija „Europass“ mobilumo dokumentai. Šia patirtimi bus artimiausiu metu pasidalinta su Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų kolegomis. 

KELNO BIBLIOTEKA RENGIASI RENOVACIJAI

Kelno bibliotekos pastatas galbūt ir nėra toks įspūdingas kaip PAVB bibliotekininkų 2016 m. lankytas DOKK1 Danijos Aarhus mieste, tačiau jau prieš bibliotekai atsidarant lauke lūkuriuojantis nemažas būrys lankytojų bei nuolatinis jų šurmulys bibliotekoje jos darbo valandų metu įrodo, jog svarbiausia – bibliotekos teikiamų paslaugų, jos siūlomų veiklų turinys, o ne jos aplinka. Beje, Kelno biblioteka rengiasi pastato renovacijai, kuriai bus skiriama 40 mln. eurų, darbus numatoma pradėti 2019 m. pavasarį. Tad nesunku numatyti, jog atnaujinusi savo erdves viena svarbiausių Vokietijos viešųjų bibliotekų ne tik išlaikys savo esamus lankytojus, bet ir pritrauks naujų. 

BIBLIOTEKA KAIP PAŽINIMO ERDVĖ IR PARTNERIS INFORMACIJOS VARTOTOJUI

Kelno viešoji biblioteka garsėja novatoriškais darbo metodais, skiria didelį dėmesį erdvių pritaikymui bendruomenėms, jų darbui, pažinimui ir laisvalaikio praleidimui. Čia dirbantys profesionalai padeda gyventojams susipažinti su naujausiomis technologijomis (pvz. konsultuoja lankytojus dėl naujausių mobiliųjų įrenginių savybių ir galimybių, suteikia informaciją dėl savo interneto puslapio susikūrimo). 

Pasak vizito dalyvės Virginijos, labai svarbu, kad Kelno bibliotekos darbuotojai nepamiršta esantys bibliotekininkais ir siūlo vartotojams savo pagalbą pasirenkant patikimus, patikrintus informacijos šaltinius internete (pvz. rašant įvairius mokslo darbus), mokslo metų pabaigoje biblioteka sulaukia ypač didelio moksleivių antplūdžio, kai šie ieško pagalbos dėl patikimų informacijos šaltinių rengdami įvairius referatus. 

Bibliotekoje gausu įvairių edukacinių programų. Vizito dalyvę Tomą sužavėjo tai, jog bibliotekoje galima ne tik naudotis išmaniosiomis technologijomis, bet ir išmokti siūti, kurti įvairius rankdarbius. Malvinai patiko tai, jog bibliotekos lankytojai, iš bibliotekininkų gavę svarbiausią informaciją apie juos dominantį dalyką, toliau yra skatinami naudotis jiems rekomenduojama literatūra ta tema, t.y., skatinami mokytis patys. Pasak Malvinos, „Vokietijos bibliotekininkai pripažįsta, kad bibliotekos pasikeitė, jų funkcijos taip pat ir šiandien jie (bibliotekininkai) yra savarankiško gyvenimo mokytojai, socialinėje atskirtyje esančių asmenų integruotojai į visuomenę, mentoriai, psichologai, švietėjai, savanoriai, kurie padeda „įdarbinti“ lankytojams savo pomėgį, parodydami savirealizacijos galimybes bibliotekoje“.

BIBLIOTEKA SKATINA TOLERANCIJĄ, TARPKULTŪRIŠKUMĄ, INTEGRACIJĄ

Vokietijoje pastaraisiais metais ypač skatinamas bibliotekų įsitraukimas į integracijos procesus vietos, savivaldybių, šalies mastu. Bibliotekos vaidina ypač svarbų vaidmenį pabėgėlių ir imigrantų integracijos procese suteikdamos nemokamą skaitytojo bilietą, nemokamą prieigą prie interneto, bazines naudojimosi kompiuteriu žinias, suteikia galimybę mokytis vokiečių kalbos, skatina skaitymą, suteikia erdves bendravimui. Kelno bibliotekos atveju šioje srityje labai padeda savanoriai, kurių, beje, šiuo metu bibliotekoje darbuojasi net apie 180 ir čia  savanoriauja įvairaus amžiaus žmonės, ypač dažnai savo pagalbą siūlo buvę mokytojai. Biblioteka šalia savo pagrindinio pastato nuomojasi atskirą erdvę, kurią vadina Sprachraum (pasikalbėjimų vieta), kur ateina žmonės, norintys išmokti vokiečių kalbos ar patobulinti jos įgūdžius. Čia yra įrengtos vietos audio įrašų klausymui, veikia belaidis internetas, galima rasti literatūros kalbų mokymuisi, vietas individualiam ir grupiniam mokymuisi. Sprachraum yra nuo 2015 m. labai sėkmingai vykdomas įvairių kultūrų ir įvairių socialinių sluoksnių įtraukimo projektas, kuruojamas ir moderuojamas bibliotekos savanorių. 

Beje, įvairių kultūrų integracija vykdoma pradedant jauniausiais bibliotekos lankytojais. Viename iš filialų – Malhaimo bibliotekoje – kasmet vyksta įdomus renginys, kuriame dalyvauja įvairių klasių moksleiviai – „Wir sprechen viele Sprachen“ (mes kalbame daug kalbų). Jo metu skaitoma vaikiška knygelė vokiečių kalba, o atskiri teksto dialogai pakartojami renginio dalyvių jų gimtąja kalba. PAVB bibliotekininkių vizito metu bibliotekoje vyko jau devintasis toks renginys, vaikai skaitė vokiečių, lenkų, prancūzų, anglų, čekų, ispanų, turkų, arabų ir kt. kalbomis. 

PARTNERYSČIŲ NAUDA

Kelno viešoji biblioteka bendradarbiauja su įvairiomis miesto organizacijomis, verslo įmonėmis, mokyklomis. Bibliotekai labai padeda savanoriai, partneriai švietimo ir socialiniame bei kultūros sektoriuose, taip pat technologijų srityje. Bibliotekos išskirtinė veikla didele dalimi įmanoma dėl rėmėjų finansinės paramos bei sėkmingų projektų. 2015 m. Kelno biblioteka yra pelniusi geriausios Vokietijos bibliotekos vardą. Vienas iš kriterijų, pagal kurį teigiamai įvertintas šios bibliotekos darbas, yra partnerių įtraukimas į jos veiklą. 

PROFESINIAI LŪKESČIAI PASITEISINO

Vizito į Kelno viešąją biblioteką dalyvės teigia, jog ši tarptautinė stažuotė pavyko. Malvina mano, jog Kelno bibliotekos darbuotojai yra komanda, kuri labiausiai reaguoja į lankytojų poreikius, daug su jais bendrauja, stengiasi organizuoti veiklas, matydami ir reaguodami į mieste vykstančias naujoves ar pasikeitimus, madas. Toma sako, jog vizitas Kelno viešojoje bibliotekoje buvo lauktas, įdomus ir naudingas. Pasak jos, vizito metu centrinėje bibliotekoje ir filialuose PAVB bibliotekininkėms pavyko pasisemti renginių organizavimo, informacijos sklaidos, edukacinių programų paruošimo ir pritaikymo įvairioms gyventojų grupėms žinių. Bibliotekos darbuotojai noriai dalinosi savo patirtimi buriant skaitytojų bendruomenę, aiškino, kaip jiems pavyksta pritraukti partnerius ir rėmėjus. Toma sako neabejojanti, kad vizito metu įgytas žinias ir patirtį pavyks pritaikyti ir savo bibliotekoje. 

Irmina sako supratusi, jos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje įvairios veiklos vystomos panašia linkme kaip ir Kelno viešojoje bibliotekoje. Jos nuomone, yra sričių, kurias reiktų dar labiau stiprinti ir tobulinti PAVB veikloje: bibliotekos vizualizacijos modelio  sukūrimas,  savanorių pritraukimas į biblioteką, bendradarbiavimas su vietos organizacijomis, verslo įmonėmis, bendrojo lavinimo mokyklomis, pedagogais.  Šių veiklų organizavimas Kelno bibliotekoje Irminai paliko bene didžiausią įspūdį. Ji teigia, jog galimybė dalyvauti tokiuose darbo stebėjimo vizituose užsienio bibliotekose – puiki proga įsivertinti savo patirtį ir veiklą.  Apsilankymas Kelno viešojoje bibliotekoje Irminai suteikė daugiau pasitikėjimo savimi, suteikė praktinių žinių ir motyvacijos tolimesniam darbui.

Vizito dalyvė Virginija sako, kad iš Kelno bibliotekos kolegų galima pasimokyti ne tik vokiško punktualumo, bet ir darnaus komandinio darbo, kurio pagrindinis principas – bibliotekoje nėra „tavo“ ir „mano“ darbų, yra bendras tikslas  – žmonės, kurie ateina į biblioteką, o bibliotekininkai dirba tam, kad lankytojai jaustųsi laukiami ir gautų jų poreikius atitinkančias bibliotekos paslaugas, rastų įdomias veiklas, patrauklias erdves laisvalaikiui. Kelno viešoji biblioteka jau yra trečioji erdvė savo miesto gyventojams. Siekime, kad ir mūsų biblioteka tokia taptų!

Virginijos Švedienės nuotraukos

Informaciją parengė
Virginija Švedienė
virginija.svediene@pavb.lt