Pirmoji Panevėžio biblioteka. 90 metų tarnystės knygai ir kultūrai

Šių metų literatūros festivalį „Panevėžio literatūrinę žiemą“ skyrėme ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 90-ajam gimtadieniui. Gruodžio 7 d. į iškilmingą festivalio komplimentų atidarymą sukvietėme mūsų bičiulius, kolegas, buvusius bibliotekos darbuotojus.

Pirmoji dalis – istorijai

Rankraščių, fotografijų, istorijos faktų dėka grįžome į praeitį, prisiminėme bibliotekos istoriją, šviesiausias laikmečio Panevėžio ir šalies kultūros asmenybes. Juos pagerbti pamerktos baltos rožės – pirmajai bibliotekos direktorei Elžbietai Jodinskaitei šiemet – 135, Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 151, Julijonui Lindei-Dobilui – 140. „Tešviečia šių rožių šviesa už 90 metų tarnystę visiems knygos ir kultūros žmonėms,“ skelbė renginio vedėjai aktoriai.

Prieš 90 metų, 1922-aisias, Lietuva, kaip sakė Julijonas Lindė-Dobilas, gyveno gražiausias savo dienas. Panevėžys tuo metu švietė Lietuvai, vyrų gimnazija (dabar J. Balčikonio gimnazija) buvo vadinama mažuoju Lietuvos universitetu, čia dirbo šviesuoliai Juozas Zikaras, Jurgis Elisonas, Mykolas Karka, Julijonas Lindė-Dobilas, kapelionai, kalbininkai, literatai, o viso to sargyboje – Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.

Tuo ypatingu metu Elžbietai Jodinskaitei, žinomai labdarei, buvo patikėta įkurti valstybinio centrinio knygyno Panevėžio skyrių. Tuomet fonduose buvo apie 1000 knygų. Pasak prisiminimų, biblioteka tada buvo laikoma geriausia Lietuvoje, o jos vedėja didžiai gerbiama, reikliai mylėjo vaikus ir jaunimą, buvo minima kaip visuomenės sąžinė, biblioteka buvo ne mažiau paslaptinga ir garbinga negu bažnyčia.

Iškilmingoje kalboje jau 15 metų bibliotekai vadovaujanti Rima Maselytė atidžiai perėjo bibliotekos istorijos faktais, išskyrė svarbiausius įvykius šalies istorijos sukrėtimuose, bibliotekos praradimus ir atradimus, minėjo kolegų nuopelnus. Išskyrė džiaugsmingus paskutiniojo dešimtmečio pokyčius, kai atidaryta rekonstruota moderni biblioteka, bibliotekos saugoma Juozo Miltinio kolekcija įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

Direktorė džiaugėsi bibliotekai dovanotomis asmeninėmis vertingomis knygų kolekcijomis, įsteigta rašytojo Kazimiero Barėno literatūrine premija, patikėta bibliotekai ministro Juozo Urbšio tėviškės sodyba, vis modernėjančiomis paslaugomis bibliotekoje.

Išskyrė garbingus bibliotekos renginių svečius ir apdovanojimus kolegoms: 150-osioms Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo metams skirtą konferenciją atidarė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kolegės Albina Saladūnaitė apdovanota garbinga Kalbos premija, Genovaitė Astrauskienė – Seimo įsteigtu G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

„2012-aisias minime pirmosios Panevėžio bibliotekos 90 metų sukaktį, bibliotekos, neatsiejamos nuo miesto, krašto, Lietuvos istorijos, saugančios ir puoselėjančios tradicijas, bet atviros naujoms patirtims. Biblioteka turi kuo didžiuotis, čia vyksta prasmingas gyvenimas. Mieli kolegos, gera jausti, kad esame bendraminčiai. Dėkoju už draugystę, kolegiškumą, dėkoju, kad buvote ir esate su mumis,“ sakė Rima Maselytė.

2012 m. spalio 4 d. Rimai Maselytei už Lietuvos kultūrai įžiebtas idėjas ir iniciatyvas įteiktas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

 Antroji dalis – komplimentams

Antrojoje gimtadienio dalyje sulaukėme komplimentų iš LR kultūros ministerijos viceministro Gediminas Rutkausko, Panevėžio miesto savivaldybės mero Vitalijaus Satkevičiaus, Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko, monsinjoro Juozapo Antanavičiaus, režisieriaus Juliaus Dautarto, Panevėžio ROTARY klubo, kolegų iš Vilniaus Universiteto, Kauno ir Vilniaus apskričių viešųjų bibliotekų, Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų, miesto kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojų.

Kultūros ministerijos atstovo Vytauto Aleksiejūno perduotame viceministro Gediminas Rutkausko sveikinime sakoma: „Reiškiu didelę pagarbą Jums ir Jūsų bibliotekos darbuotojams už profesionalų ir šiuolaikišką požiūrį į biblioteką, įvairiapusę kūrybingą veiklą, kultūros tradicijų puoselėjimą.“

Panevėžio miesto savivaldybės atstovė vicemerė Regina Eitmonė perdavė miesto mero padėką „už aktyvų profesionalumą, kryptingą darbą kuriant mieste šiuolaikišką biblioteką.“

„Kai biblioteka persikraustė į įspūdingą rūmą, galvojom, kaip seksis apgyvendinti tokį pastatą, vis stebėjom, kas atsitiks. Šiandien matom, kad tai biblioteka – miesto pasididžiavimas, tokia biblioteka, kokią sukūrė darbuotojai su savo vadove, džiaugiasi visas miestas. Kultūros galimybių studijoje miestiečiai biblioteką įvertino kaip mėgstamiausią kultūros tašką, tai jau ne biblioteka, o kultūros centras,“ sakė miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė.

Panevėžio vyskupas, ištikimas bibliotekos draugas, JE Jonas Kauneckas padovanojo 4 Panevėžio vyskupijos istoriją atspindinčias knygas, kaip sakė, kad skaitytojai matytų, kaip bendra istorija sieja visą Lietuvą, biblioteką ir bažnyčią.

Darbais ir žodžiais biblioteką globojantis režisierius Julius Dautartas sakė, kad tokia šventė vyksta 90 metų kiekvieną dieną: „Šitame centre koncentruojasi ne tik Panevėžio ar Aukštaitijos kultūrinė energija, bet ir nacionalinis lygmuo, kaip sakom, visa Lietuva,“ ir perskaitė bibliotekai skirtą eilėraštį-impresiją.

Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė Irena Krivienė sakė: „Jūsų bibliotekos švytėjimas pasiekia tolimiausius kampelius, net sostinėje mes dažnai girdime apie jūsų renginius ar įdomias parodas. Tai, jog esate nepaprastai stiprus kultūros centras, daugiau negu biblioteka, ir suteikia garantą ir pagrindą, ant kurio stovėdami kuriate ateitį ir bendraujate.“

Panevėžio kolegijos vardu Juozas Bečelis dėkojo bibliotekai už ramstį dėstytojams ir studentams.

Kai dėkodama visiems rašytojams, poetams, mokslininkams ir muzikams, tiems, kurių patį didžiausią turtą ir saugome bibliotekų lentynose, direktorė paskelbė „Panevėžio literatūrinės žiemos“ pradžią, sveikinimai tęsėsi kuluaruose.

Komplimentą dovanojo Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė: „Kasdien žavimės jūsų išskirtine veikla, unikaliom idėjom ir prašmatnia elegancija, ir manome, kad jūsų biblioteka yra Aukštaitijos kultūrinio gyvenimo perlas“. Vilniaus apskrities viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys sakė: „Esate vienas žymiausių ir ryškiausių kultūros židinių ne tik Panevėžio krašte, Aukštaitijoje, bet ir Lietuvoje, tą mes šiandien taip pat matome“.

Už draugystę ir bendravimą dėkojo Anykščių, Biržų, Pasvalio rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriai Romas KutkaVygantas MuralisDanguolė Abazoriuvienė, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių viešųjų bibliotekų direktorės Aurelija Matulevičienė ir Rūta Bagdonienė.  

Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorės sveikinimą perdavė LAB Panevėžio filialo vedėja Nijolė Bielinskienė, gerų žodžių tarė Biržų muziejaus „Sėla“ direktorius Gintaras Butkevičius ir Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas, Panevėžio dailės galerijos vadovė Jolanta Lebednykienė, bibliofilai Rimgaudas Banys, Rimantas Žilevičius. Bibliotekai perduotas fotografo Algimanto Aleksandravičiaus sveikinimas ir fotografijų albumas.

Iškilmėse taip pat pagerbta buvusi ilgametė bibliotekos direktorė Vanda Paškauskienė, kurios iniciatyva biblioteka pavadinta G. Petkevičaitės-Bitės vardu. „90 metų – tai kelias, kuris sujungia visų kartų bibliotekininkus darbuotojus, kurie spinduliuoja šilumą į miestą, į kultūrą, mūsų tarnystė yra knyga,“ sakė iškilmių dvasią kūrusi bibliotekininkė Albina Saladūnaitė.