Parodų skolinimas

„Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje“ Jonas Mikelinskas

2022 metais minėjome 100-ąsias monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo metines. Šia proga LR Seimas 2022-uosius metus paskelbė monsinjoro K. Vasiliausko metais, taip ragindamas prisiminti šviesų dvasininko atminimą ir reikšmingą jo indėlį į valstybės raidą.

Panevėžio kraštas, lyg Šiaurės Lietuvos centras, išskirtinai suaugęs su Monsinjoro gyvenimu. Čia pat Vabalninkas, jo gimtieji namai, tuometinių Biržų gimnazistų bičiulystė su Panevėžio Vyrų gimnazijos jaunuoliais-literatais, bendri poezijos vakarai. Vyskupas Kazimieras Paltarokas, kunigas Alfonsas Lipniūnas – Monsinjoro dvasios vadai.

Profesorė Vanda Zaborskaitė, poetė Pranutė Aukštikalnytė – Panevėžio gimnazistės, o ir viso gyvenimo bičiulės. Ir daugybe kitų gijų esame surišti su Monsinjoro pasauliu.

Paroda „Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje“ norėjome aprėpti Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimtąjį kraštą, jo literatūrinį pasaulį, bendražygių prisiminimus, poetų eiles, dedikuotas Monsinjorui.                      

Parodą sudaro: 4 kilnojamos lentynos, parodos užrašas, citatos, apie 50 leidinių.

Kontaktinė informacija
Janina Janickienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė
Tel. (8 45) 50 20 36, el. p. janina.janickiene@pavb.lt