Parodų skolinimas

Leidinių paroda „XX a. Lietuvos dailė. Tapyba“

Šia paroda siekiama visus besidominčius supažindinti su XX amžiaus Lietuvos tapyba, nuosekliai atskleisti profesionaliosios šio laikotarpio lietuvių dailės tradicijas ir parodyti nuolatinį jos kismą. Pristatomi reikšmingi ir unikalūs lietuviškosios tapybos kūrėjai.

Ekspozicijoje matote žinomų XX a. pr. mūsų krašto dailininkų – M. K. Čiurlionio, P. Domšaičio, A. Galdiko, P. Gailiaus, P. Kalpoko, J. Vienožinskio, A. Samuolio, V. Kasiulio, K. Šimonio, L. Katino, A. Žmuidzinavičiaus ir kt. – kūrybos darbų albumus.

Pristatoma lietuviškų tradicijų tąsa ir poetiniais vaizdiniais pasižymėjusių A. Gudaičio, L. Kazoko, A. Petrulio, A. Savicko tapyba, industrinių peizažų autorių A. Stasiulevičiaus, J. Švažo kūryba. Taip pat tapytojų V. Antanavičiaus, L. L. Katino abstrahuotų, ironiškų kompozicijų tapybos albumai.

Atskiras dėmesys skiriamas 8-ojo dešimtmečio jaunesniajai tapytojų kartai, tai R. Z. Bičiūnas, K. Dereškevičius, A. Jacovskis, A. J. Kuras, A. Martinaitis, Š. Sauka, R. Sližys, A. Šaltenis, A. Švėgžda, P. R. Vaitiekūnas, ėmęsi egzistencinių temų, grotesko, ironijos, fotorealizmo, siurrealizmo. Eksponuojami ir įvairias abstrakčiosios tapybos atmainas išplėtojusių tapytojų E. A. Cukermano, J. Čeičytės, D. Kasčiūnaitės, R. V. Katiliūtės, K. Žoromskio, K. Varnelio, neįprasto lietuviškojo modernizmo sutuoktinių dailininkų dueto B. Žilytės ir A. Steponavičiaus darbų rinkiniai.

Galite pasklaidyti ir kitų žinomų XX a. Lietuvos dailininkų – J. Gasiūno, R. Jankausko-Kampo, V. Kisarausko, A. Vaitkūno, P. R. Vaitiekūno ir kt. – kūrybos albumų.

Čia rasite ir albumą „Arūnė Tornau. Pabaiga yra pradžia“ (Vilnius: Artseria, 2023), kurio iliustratorė Agnė Dautartaitė-Krutulė šįmet tapo kasmet Kultūros ministerijos skelbiamo Knygos meno konkurso laureate. Jai buvo paskirta pagrindinė konkurso premija.

Parodą parengė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Vida Mikelevičiūtė
Tel.  (0 45) 46 55 52, el. p. vida.mikeleviciute@pavb.lt