Parodų skolinimas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos siūlomų parodų Panevėžio regiono bibliotekoms sąrašas 2021 m.

Parodos pavadinimas
„STEBUKLINGA VAISTAŽOLIŲ GALIA“

Parodos aprašymas
Eugenija Šimkūnaitė – habilituota biologijos mokslų daktarė, farmacininkė, žolininkė, dažnai buvo vadinama Lietuvos žiniuone, žolių karaliene, o artimiausių draugų – Lietuvos ragana. Jai pačiai labiausiai prie širdies buvo raganos vardas. Net ekslibrisą turėjo – paparčių ir skruzdėlės fone ant šluotos jojanti ragana, pakilusi taip aukštai, kad net mėnulį dengė. Sukaupusi didžiulį žinių lobyną, žymioji žolininkė tomis žiniomis dalindavosi su žmonėmis. E. Šimkūnaitė gilinosi į tradicinę mediciną, tyrinėjo vaistinių augalų augimo vietas, rinko tautosaką, žodžius. Tūkstančiams į ją besikreipiančių patardavo dėl įvairių ligų gydymo žolelėmis ir dėl sveiko gyvenimo būdo. Patarimus mėgdavo užrašyti ir išleido ne vieną tokią knygą. 2020 metus LR Seimas paskelbė E. Šimkūnaitės metais, nes šįmet minimos 100-osios jos gimimo metinės.

Pristatome Eugenijos Šimkūnaitės knygas bei kitus leidinius apie vaistinius augalus,  jų auginimą ir panaudojimą. Dokumentų skaičius 50 vnt. Esant pageidavimui, galime pasiūlyti ir daugiau dokumentų apie vaistinius augalus.

Parodos rengėjo kontaktai:
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė Morta Palionienė, el. paštas: morta.palioniene@pavb.lt . Tel.(8 45) 46 69 97

Parodos pristatymo sąlygos (po karantino)
Parsivežate Jūs arba atveža PAVB specialistai (esant galimybei).  Siūlome parengtą parodos pristatymo tekstą ir informacinius užrašus eksponuojant parodą.


Parodos pavadinimas
Literatūros paroda, skirta Steigiamojo Seimo 100-osioms  susirinkimo metinėms „RES LITUANA: POLITINIO MĄSTYMO TRADICIJŲ BEIEŠKANT – NUO LDK IKI PARLAMENTINĖS LIETUVOS“

Parodos aprašymas
Išsamų panoraminį lietuviškos politinės minties paveikslą geriau suprasti padės didesnės ar mažesnės apimties monografijos, istorinės studijos, moksliniai tekstai, biografijų žinynai, straipsnių rinkiniai, meno albumai. Daug įdomių ir aktualių istorijos problemų bei siužetų atras tiek profesionalus istorikas, tiek studentas ar mokinys,  kiekvienas besidomintis savo krašto praeitimi, valstybės ir tautos būtimi. Dokumentų skaičius: 70 egz.

Parodos rengėjo kontaktai
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė-metodininkė Birutė Urbanavičienė, el.p. birute.urbanaviciene@pavb.lt; tel.(8 45) 46 55 65

Parodos pristatymo sąlygos (po karantino)
Atsivežate Jūs arba atveža PAVB specialistai ir supažindina su keletu retų leidinių. Siūlome parengtą parodos pristatymo tekstą ir informacinius užrašus eksponuojant parodą.


Parodos pavadinimas
Literatūros paroda „PAVELDĖTI. PAŽINTI. SAUGOTI: LIETUVOS VERTYBĖS – UNESCO SĄRAŠUOSE

Parodos aprašymas
Besidomintiems ekspozicijos leidiniais atversime tikrą, autentišką Lietuvą – architektūrinių stilių dermes Vilniuje, vėjo pustomas kopas Kuršių nerijoje, pagoniškosios Lietuvos ištakas Kernavėje, Struvės geodezinio lanko reikšmę, supažindinsime su reprezentatyviuoju žmonijos nematerialaus kultūros paveldu – gyvąja tradicija – sutartinėmis, kryždirbystės menu, dainų ir šokių švenčių Lietuvoje akimirkomis.
Parodoje pristatomi architektūros, paveldosaugos, istorijos mokslų monografijos, Lietuvos akademinės visuomenės, kultūros, švietimo ir mokslo veikėjų straipsnių rinkiniai, kelionių vadovai, įspūdingi fotografijų, dailės albumai ir kiti aktualūs leidiniai, padedantys praplėsti pažinimą bei suvokimą apie vietinio, nacionalinio ir pasaulinės reikšmės paveldo išsaugojimo svarbą. Dokumentų skaičius: 53 egz.

Parodos rengėjo kontaktai
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė-metodininkė Birutė Urbanavičienė, el.p. birute.urbanaviciene@pavb.lt; tel.(8 45) 46 55 65

Parodos pristatymo sąlygos (po karantino)
Atsivežate Jūs arba atveža PAVB specialistai ir supažindina su keletu retų leidinių. Siūlome parengtą parodos pristatymo tekstą ir informacinius užrašus eksponuojant parodą.