2019 m. kovo 21 d. Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis

Šių metų kovo 21 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos išplėstinis posėdis.

Šiame posėdyje dalyvavo Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos nariai iš Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė, asociacijos „Langas į ateitį“ atstovės Loreta Križinauskienė ir Jurgita Vasilavičiūtė-Garunkštienė bei kiti Panevėžio regiono bibliotekų specialistai.

Posėdžio pradžioje tarybos nariai pasveikino Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorę Jurgitą Bugailiškienę. Po sveikinimo žodžio bibliotekos direktorė pristatė bibliotekos perspektyvinės veiklos gaires, akcentuodama bibliotekos misiją ir viziją, jų įgyvendinimą bendradarbiaujant su Lietuvos apskričių ir Panevėžio bei Utenos regiono bibliotekomis.

Direktorė atkreipė dėmesį į siekius stiprinti ir plėsti bibliotekos veiklą priskirtoje teritorijoje, informavo apie numatomą parengti bendrą apskričių viešųjų bibliotekų regioninės veiklos plėtros modelį ir jo įgyvendinimo planą, kalbėjo apie pradėtus darbus, vykdant apklausas Panevėžio ir Utenos regiono bibliotekose. Kalbėdama apie bibliotekos veiklų kryptis, J. Bugailiškienė pabrėžė siekius plėtoti tęstines, ilgalaikio poveikio, aukštą vertę kuriančias veiklas. Kaip pavyzdį ji įvardino pasakojimo metodo taikymo galimybes bibliotekose. Kalbėdama apie kitas planuojamas bibliotekos veiklas ateityje, J. Bugailiškienė išskyrė siekius plėtoti tvarų tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Direktorė kalbėjo apie galimybes bibliotekose aktualizuoti knygos kultūros, literatūros, kalbos, raštingumo temas, mokslo ir meno partnerysčių, pažangių technologijų pagrindu kurti vartotojams prieinamą, kokybišką bibliotekų paslaugų ir produktų turinį.

Asociacijos „Langas į ateitį“ atstovės pristatė projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklas Lietuvos bibliotekose. Projekto siekis – puoselėti gyventojų skaitmeninius gebėjimus, skatinant mokymąsi visą gyvenimą. Projektas ,,Prisijungusi Lietuva“ organizuoja mokymus visoje Lietuvoje, šių mokymų tikslas – išmokyti gyventojus saugiai ir efektyviai naudotis internetu bei jo teikiamomis paslaugomis.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė posėdyje pristatė 2018 m. bibliotekų veiklos statistiką, džiaugėsi, kad bibliotekų vartotojų lankomumas ir naudojimasis bibliotekų paslaugomis išlieka stabilus, nepaisant mažėjančio gyventojų skaičiaus šalyje. Taip pat buvo pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tikslines priemones, skirtas socialinės ir informacinės atskirties mažinimui bei skaitymo skatinimo įgyvendinimui regiono bibliotekose. Kalbėta apie bibliotekų bendradarbiavimo galimybes su užsienio bibliotekomis ir veiklų sklaidos galimybes platformoje „NAPLE Sister Libraries“.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė Urtė Vaserienė pristatė projekto „Knygos pristatymo konkurso 2019“ veiklas, kuriose nuo š.m. rugpjūčio mėnesio partnerio teisėmis dalyvaus ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka su Panevėžio regiono savivaldybių viešosiomis bibliotekomis.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Greta Ratkutė pristatė akcijos „Vasara su knyga“ varžytuves „Skaitymo iššūkis 2019“, kurios šiemet nominuotos Vinco Aurylos premijai už metų vaikų literatūros tyrinėjimus, sklaidą ir skaitymo skatinimo veiklą.

Posėdžio metu buvo aptartas Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų metų nominacijos „Ad astra“ konkursas ir nominacijai skirtas renginys, kuris vyks šių metų gegužės 16 d. 
Buvo surengti išankstiniai Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai. Nuo 2019 m. gegužės 11 d. dviejų metų kadencijai Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos pirmininke išrinkta Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė, pirmininko pavaduotoja – Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė.

Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos išplėstinį posėdį užbaigė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Pojūčių erdvės pristatymas. Šios erdvės sensorinės įrangos galimybes ir pritaikymą bibliotekos vartotojams pristatė Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Edita Strolienė.

Pabendravę, pasidalinę įdomia patirtimi, padiskutavę Panevėžio regiono bibliotekų specialistai išvyko į savo bibliotekas. Renginio metu buvo išsakyta tiek idėjų, veiklos gairių, kad peno darbams ir pamąstymams turėtų pakakti iki kito susitikimo. Lauksime naujų idėjų ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo ateityje!

2019 m. kovo 21 d. Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdžio darbotvarkė