Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis

Programos pavadinimasPROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO GALIMYBĖS PASINAUDOJANT ĮVAIRIŲ FONDŲ DOTACIJOMIS
Programos formaMokymai gali būti nuotoliniai, kontaktiniai
Programos lektoriusVIRGINIJA ŠVEDIENĖ, Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė, el. p. virginija.svediene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti teorinių ir praktinių žinių apie paraiškų rengimą nacionaliniams ir tarptautiniams fondams, remiantiems bibliotekininkų profesinės kvalifikacijos tobulinimą.
Programos uždaviniai– Gebėti tinkamai formuluoti asmeninių kompetencijų tobulinimo poreikį, tikslus, rezultatus ir naudą savo atstovaujamai organizacijai, sukauptos patirties sklaidos galimybes bei tinkamai pasirinkti veiklų finansavimo šaltinį (fondą, programą),
– Išmokti užpildyti paraišką pagal fondo/programos reikalavimus; tinkamai parengti papildomus dokumentus (CV, profesinės veiklos aprašymą, sąmatą).
Trumpas programos aprašymasKvalifikacijos tobulinimo poreikio formulavimas ir atitinkančių priemonių paieška. Fondui/programai teikiamos paraiškos tinkamo užpildymo praktika.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/atnaujinimo metai2020 m.