Informacijos paieškos strategija ir efektyvus panaudojimas elektroniniuose informacijos šaltiniuose

Programos pavadinimasINFORMACIJOS PAIEŠKOS STRATEGIJA IR EFEKTYVUS PANAUDOJIMAS
ELEKTRONINIUOSE INFORMACIJOS ŠALTINIUOSE
Programos formaKontaktiniai mokymai
Programos lektoriusGITANA UŽKURĖLIENĖ, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė, el. p. gitana.uzkureliene@pavb.lt
Programos tikslasSuteikti žinių apie pagrindinius informacijos paieškos strategijos etapus, supažindinti su duomenų baze Infolex, Lietuvos virtualia biblioteka bei portalu IBiblioteka, specializuotomis paieškos sistemomis, suteikti žinių apie atvirąją prieigą.
Programos uždaviniai– Gebėti nustatyti informacijos poreikį,
– Gebėti numatyti paieškos klausimo formulavimo kriterijus,
– Atlikti efektyvią paiešką duomenų bazėje Infolex, Lietuvos virtualiojoje bibliotekoje, portale I-biblioteka, bei atvirosios prieigos šaltiniuose.
Trumpas programos aprašymasSusipažinę su mokomąja medžiaga ir atlikę praktines užduotis gebėsite nustatyti informacijos poreikį ir planuoti informacijos paiešką, pasirinkti tinkamus reikšminius žodžius, tinkamai suformuluoti užklausą ir atlikti efektyvią paiešką.
Programos trukmė4 ak. val.
Programos parengimo/
atnaujinimo metai
2022 m.