Seminaras „Psichologinės žinios bibliotekų specialistams-edukatoriams“

Projektas „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“

I.Ramoškaitė. Psichologinės žinios bibliotekų specialistams-edukatoriams

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 2017 m. rugsėjo-spalio mėn. vykdo projektą „Panevėžio regiono bibliotekų edukatorių kvalifikacijos gerinimas“. Spalio 12 d. organizuotas projekto seminaras „Psichologinės žinios bibliotekų specialistams-edukatoriams“. 

Darbui su skirtingo amžiaus ir poreikių bibliotekų lankytojais bibliotekų edukatoriams reikalingos psichologinės žinios, todėl seminaro tikslas ir buvo stiprinti šias kompetencijas.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su asmenybės raidos ypatumais, skirtingais poreikiais. Šios žinios būtinos rengiant edukacines programas. Labai svarbios visos edukacinių programų detalės – nuo kvietimo teksto iki bendravimo su lankytojais. Dirbant su bibliotekos lankytojais pasitaiko įvairių situacijų. Seminaro lektorė psichologė Irena Ramoškaitė pateikė konkrečių, labai naudingų konflikto sprendimo būdų.

Dalyviai buvo įtraukti į skirtingų užduočių atlikimą. Tiek komandinio, tiek individualaus darbo užduotys buvo aptariamos, vertinamos seminaro dalyvių. Kiekvienas dalyvavęs seminare pasiėmė jam reikalingų, naudingų žinių kurios tikrai bus panaudojamos bibliotekų edukacinėje veikloje.

Seminare dalyvavo Anykščių, Molėtų, Pasvalio, Biržų, Rokiškio, Visagino, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai bei Panevėžio mokyklų bibliotekininkai. Tai jau antrieji mokymai pasirinktai bibliotekų specialistų grupei, kuri rengia edukacijas arba ateityje planuoja jas rengti.

Visi mokymuose dalyvavę specialistai dar turės galimybę išklausyti video paskaitą apie užsienio patirtį „O kaipgi kitur? Edukacinės veiklos ypatumai viešosiose ir mokyklų bibliotekose Prancūzijoje“ (lektorė dr. Laura Brochet). Baigiamasis projekto renginys – dviejų dienų edukacinių programų kūrimo stovykla.

Projekto rėmėjai:

LTK_Logotipaslrkm-logo