Seminaras „Apskrities bibliotekos metodinės veiklos galimybės mokyklų bibliotekoms”

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka š.m. kovo 2 dieną organizavo virtualų kvalifikacinį seminarą Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkams. Virtualiame seminare dalyvavo daugiau nei 80 mokyklų bibliotekininkų iš Biržų, Kupiškio, Panevėžio rajono ir miesto, Pasvalio, Rokiškio, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Visagino ir Zarasų.

Seminaro pradžioje Audronė Palionienė, bibliotekos direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, pasveikino visus dalyvius ir pristatė Lietuvos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėją Gražiną Lamanauskienę, kuri pritarė bibliotekos iniciatyvai organizuoti seminarą, skirtą plėtoti mokyklų bibliotekininkų bendradarbiavimą su PAVB.

G. Lamanauskienė kvietė mokyklų bibliotekininkus seminaro metu diskutuoti apie poreikius, aktualius inovatyvių paslaugų produktus, kurie pasitarnautų ir švietimo sektoriaus dalyviams bei praturtintų edukacinę veiklą.

Bibliotekos specialistės Šarūnė Leikienė ir Toma Apynytė-Kirslienė pristatė virtualius produktus neformaliam ugdymui. ,,Eduteka“ – bibliotekų specialistams, įgyvendinantiems edukacines veiklas, skirta erdvė, kuri padės sutaupyti laiko jų tiesioginiam darbui su tiksline auditorija. Skaitmeninėje erdvėje dalinamasi sukaupta patirtimi ir informacija apie edukacines veiklas, edukacinių programų turiniu, bibliotekų sukurtais virtualiais edukaciniais produktais, pateikiama metodinė medžiaga kvalifikacijos tobulinimui bei metodinės rekomendacijos, naudingos darbui su auditorijomis. Eduteka bibliotekininkams suteikia galimybę savo veikloje naudoti jau sukurtas edukacines priemones. Edukacinių programų, užsiėmimų medžiaga pateikiama pagal Apskričių viešųjų bibliotekų vieningą edukacinių programų kokybės užtikrinimo standartą. 

Mobili programėlė „Biblioteka arčiau tavęs“ – bibliotekų paslaugų ir produktų sklaidos tikslinėms vartotojų grupėms iniciatyva. Programėlė orientuota į formalaus ir neformalaus ugdymo teikėjus bei šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus vaikus. Ši virtuali platforma praturtins ugdymo procesą kultūros paso edukacinėmis programomis, suteiks galimybę keliauti po Panevėžio ir Utenos kraštą, supažindins su naujausiais kraštotyros straipsniais, virtualiomis parodomis, o edukacijų žemėlapis leis vartotojams sudalyvauti visų regiono bibliotekų edukacinėse programose bei pagyvins laisvalaikį.

Seminare bibliotekos specialistai pristatė ir mokymų programas, pritaikytas kvalifikacijos kėlimui nuotoliniu būdu. Didžiausio susidomėjimo sulaukė šios mokymų programos: ,,Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus“, ,,Projektų rengimas. Praktika“, ,,Virtualių parodų kūrimas nemokamais „Google“ įrankiais“ ir ,,Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas naudojant  „IrfanView“ programą“.

Tyrimo pristatyme ,,Panevėžio regiono mokyklų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ buvo aptartos bendradarbiavimo tarp PAVB ir mokyklų bibliotekininkų perspektyvos. Tyrimo duomenys atskleidė šias veiklų stiprinimo kryptis: tarpbibliotekinio tinklo kūrimas mokyklų bibliotekininkams įsitraukiant į teritorines veiklos tarybas, metodines specialistų grupes, profesinių kompetencijų stiprinimas, mokyklų bibliotekininkų įtraukimas į PAVB organizuojamas skaitymo skatinimo iniciatyvas. Labai svarbu plėtoti dalijimosi kultūrą tarp PAVB ir mokyklų bibliotekų, kuri sudarytų galimybes mokyklų bibliotekų specialistams pasinaudoti PAVB jau sukurtais produktais ar  paslaugomis.

Atsižvelgiant į tyrime išskirtas bendras veiklų stiprinimo kryptis, seminaro dalyviams buvo paruoštos praktinės užduotys.  Virtualiuose kambariuose jie susipažino su PAVB moderatoriais ir, pasitelkdami reitingavimo metodą, kūrybiškai įsitraukė į bendradarbiavimo veiklų ir aktualiausių mokymų programų užduotis. Šių užduočių rezultatai taps pagrindu efektyviai vystyti tolimesnį bendradarbiavimą.

Ruošdamiesi seminarui PAVB darbuotojai kreipėsi į Panevėžio regiono savivaldybių švietimo skyrius, mokyklų bibliotekų veiklą kuruojančius specialistus  ir  viešąsias bibliotekas, prašydami nurodyti  iniciatyvius, aktyvius ir kūrybingus regiono mokyklų bibliotekininkus. Šių rinkimų tikslas – sudaryti mokyklų bibliotekininkų grupę bendradarbiavimui su PAVB. Seminaro metu buvo pristatyti rekomenduoti mokyklų bibliotekininkai, kurie sutiko dalyvauti Panevėžio regiono mokyklų bibliotekininkų atstovų grupėje. Grupės nariai dalyvaus kūrybiškais metodais grįstose darbinėse sesijose, vykdys komunikaciją su savo rajono/miesto mokyklų bibliotekininkais dėl PAVB priemonių paketo kūrimo mokyklų bibliotekoms bei atstovaus mokyklų bibliotekininkams Panevėžio teritorinėje bibliotekų taryboje.