Projekto „Pasakojame apie kultūros paveldą“ mokymai „Pasakojimo metodo taikymas kuriant ekskursijas apie nekilnojamo kultūros paveldo objektus“ Panevėžio regiono bibliotekų specialistams