Projekto „Aukštaitijos ETNO kilimas“ seminaras Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų vaikų literatūros skyrių, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialų ir Anykščių bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkams

Spalio 16 d. Anykščiuose vyko baigiamasis projekto Aukštaitijos ETNO kilimas renginys. Tai buvo pirmas išvažiuojamasis seminaras regiono bibliotekininkams, kurį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius organizavo kartu Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąja biblioteka.

Seminare gausiai dalyvavo Anykščių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus, filialų, mokyklų bei Panevėžio regiono vaikų literatūros skyrių bibliotekininkai.

Sveikinimo žodį tarė Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka. Buvo pristatyti pranešimai mokyklų ir viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo klausimais, pasidalinta gerąja patirtimi.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustaitienė aptarė mokyklų ir viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo perspektyvas, išsamiai pakomentavo kultūros bei švietimo ir mokslo ministerijų naujai parengtą įsakymą dėl Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modelį. Lektorė pristatė 2019–2022 m. skaitymo skatinimo programą, apžvelgė bibliotekų aktualijas, Vaikų ir jaunimo literatūros departamento veiklas skatinant vaikus priartėti prie knygos.

Dėl objektyvių priežasčių neatvykus Ugdymo plėtotės centro direktoriui Giedriui Vaideliui, bibliotekininkai išklausė video įrašą tema Mokyklų ir viešųjų bibliotekų tarpusavio dialogo reikiamybė.

Teorinius pranešimus papildė pasidalinimas gerąja patirtimi. Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus vedėja Ramunė Bražiūnienė  kalbėjo apie tai, kaip vaikai įtraukiami į bibliotekos organizuojamą veiklą, kaip skatinami skaityti, apie netradicines integruotas pamokas, vertus dėmesio renginius. Pranešėja pateikė įdomesnių renginių pavyzdžių: gegužės mėnesio poezijos šventė Po meilės sparnu, tradicinė frankofonijos diena, abėcėlės šventė pirmųjų klasių mokiniams Abėcėlė mano draugė, skaitovų konkursas organizuojamas kartu su Antano Baranausko pagrindine mokykla ir, be abejo, Krosnies pasakos, sekamos prie bibliotekoje išlikusios įspūdingos senovinės krosnies.

Anykščių viešosios bibliotekos Traupio filialo bibliotekininkė Ramunė Rusteikienė pristatė bibliotekos vykdomas veiklas vietos bendruomenei. Sujungus miestelio biblioteką su pagrindinės mokyklos biblioteka, Traupyje veikia viena biblioteka, kurios renginiai traukia ir vaikus, ir suaugusius. Trečius metus vyksta nacionalinio diktanto rašymas, kasmet organizuojama šiaurės šalių savaitė ir ypač paminėtini skaitymai, vykstantys netradicinėse erdvėse: valgykloje, mokytojų kambaryje, medicinos punkte, kai skaitovais tampa slaugytoja, virėja, socialinė darbuotoja, seniūnė. Traupio mokykla ir biblioteka įsikūrusi vieninteliame Lietuvoje mokykliniame botanikos sode. Jame sukurta jauki edukacinė erdvė: stalelis-verčiamais lapais knyga ir suolelis; čia vyksta literatūriniai skaitymai, skaitovų konkursai.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vadovė Greta Ratkutė įteikė padėkas projekto  Aukštaitijos ETNO kilimas partnerėms, pakvietė naudotis naujai sukurta edukacija Horizontai siluetai.

Antroji seminaro dalis vyko Anykščių rajono Niūronių kaimo Arklio muziejuje. Bibliotekininkai dalyvavo edukacinėje programoje Bitelė ratuota. 

Džiugu, kad seminare bibliotekininkai turėjo galimybę išgirsti apie kolegų vykdomas veiklas, pasidalinti gerąja patirtimi, susipažinti su naujai parengtu svarbiu dokumentu dėl mokyklų ir viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo.