Panevėžio regiono bibliotekų specialistų kvalifikacinis vizitas į Latvijos viešąsias bibliotekas

Vizitų į bibliotekas tikslai:

Susipažinti su pasakojimo metodu, kurį šios bibliotekos taiko jau ne vienerius metus ir perimti gerąją patirtį;pasidalinti patirtimi aptarnaujant neįgaliuosius ir socialinę atskirtį patiriančius lankytojus;pasidomėti Latvijos bibliotekų įdirbiu dalyvaujant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programoje, kalbėtis su bibliotekomis dėl partnerystės šioje programoje sekančiame finansavimo periode; dalyvauti ekskursijose po bibliotekas.