2017 m. rugpjūčio 31 d. seminaras Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistams „Bibliotekų paslaugos socialinės atskirties grupėms“

Seminaro programa ir pristatymas