Registracija į renginį „Kėdes į lauką“, rugpjūčio 17 d.

Improvizacijų diena. Popietė Juozo Miltinio palikimo studijų centre bei provokuojantis forumo teatro eksperimentas, improvizacijos.

Registracija jau baigėsi.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Visi suteikti duomenys yra tvarkomi ir naudojami tik su šiuo renginiu susijusios informacijos sklaidai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.