Registracija į mokymus „Grafinis dizainas 101. Pasidaryk GIF pats“

Mokymai vyks liepos 18 d. 916 val.
Projektas: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stirpinimas.
Projektiniai mokymai skirti Panevėžio mieste gyvenantiems, ekonomiškai neaktyviems (jauni bedarbiai, moksleiviai nedirbantys pagal ilgalaikio, trumpalaikio darbo sutartis) 1429 metų jaunuoliams.

Registracija į mokymus jau baigėsi.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Visi suteikti duomenys yra tvarkomi ir naudojami tik su šiuo renginiu susijusios informacijos sklaidai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.