Registracija į mokymus „3D spausdinimo pradžiamokslis“

Mokymai vyks lapkričio 20 d. 15 val. ZOOM platformoje.
Projektas: „Naujųjų medijų laboratorija 2020“
Projektinės veiklos skirtos Panevėžio mieste gyvenantiems, ekonomiškai neaktyviems (bedarbiai, moksleiviai, nedirbantys pagal ilgalaikio, trumpalaikio darbo sutartis) 1429 metų jaunuoliams.

Registracija į mokymus jau baigėsi.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Visi suteikti duomenys yra tvarkomi ir naudojami tik su šiuo renginiu susijusios informacijos sklaidai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.