Registracija į Markuso Mar Efraimo dirbtuves

Birželio 26–29 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyks islandų lektoriaus Markuso Mar Efraimo pasakojimo ir kūrybinio rašymo dirbtuvės jaunimui ir paaugliams nuo 12 metų.

Dalyvių iki 18 metų prašome atsinešti tėvų ar globėjų sutikimą dėl dalyvavimo dirbtuvėse:

Taip pat visų dalyvių prašome atsinešti sutikimą dėl fotografavimo ir filmavimo dirbtuvių metu. Dalyvių, kurių amžius 12–14 metų, prašome pateikti tėvų sutikimą. Vyresnių kaip 14 metų dalyvių sutikimą prašome užpildyti patiems. Sutikimo formą rasite čia:

Registracija baigėsi.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Visi suteikti duomenys yra tvarkomi ir naudojami tik su šiuo renginiu susijusios informacijos sklaidai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.