Atsiliepimas bibliotekos paslaugų tobulinimui

Šios informacijos pateikti neprivalote, bet ji mums padėtų identifikuoti problemą ir tikslingiau ją spręsti

Išsamiai aprašykite problemą arba jos sprendimo siūlymą