Leidinių ir dokumentų parodos

Knygų paroda „Prisiminimų takais…“
2019 10 01–2019 12 31
Didžioji skaitykla

Paslapčių žemė – Žemaitija
2019 07 01–2019 09 26
Dižioji skaitykla

Knygoje telpa visas pasaulis
2019 06 21–2019 08 31
Didžioji skaitykla

Veidu į Lietuvą: egzilio patirtys ir tapatybė
2019 06 02–2019 10 01
Didžioji skaitykla

Lietuva ir pasaulis lietuvių išeivių laiškuose Juozui Miltiniui
2019 05 01–2019 06 01
I a. ekspozicijų erdvės

Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1945–1952 m.
2019 04 19–2019 05 15
Atrijaus terasa

Kitoks vaikas
2019 04 02–2019 04 30
I a. erdvės

„Tiesa tik toji: universalus Vaižgantas kaip viešpaties diena“
2018 03 07–2019 06 31
I a. ekspozijų erdvės

Seniau vykusios parodos